Bakgrunn og aktiviteter

Veileder og saksbehandler innen foreldrepermisjonsområdet. Følger opp refusjon av foreldrepenger fra NAV.

Arbeidserfaring

  • Seniorkonsulent ved Seksjon for lønn, UiO
  • Sykefraværsoppfølging, NAV
  • Bachelorgrad i Sosialantropologi, NTNU