Bakgrunn og aktiviteter

Mine arbeidsoppgaver:

Fakultetsadministrasjon

 • Fakturabehandling/ omposteringer 
 • Leiestedsfakturering (NTNU Felles forskningsinfrastruktur)
 • Økonomirapportering 
 • Fagkoordinator / BtB-prosessen på enheten
 • Superbruker Basware CM 
 • Lederstøtte

Insitutt for bioteknologi og matvitenskap

 • Oppfølging av enhetens budsjett og regnskap.
 • Budsjettarbeid og Rapport til NV-fakultet
 • Fakturabehandling/ Omposteringer
 • Kontorrekvisita bestilling
 • Leiestedsfakturering
 • Interne prosjekter ( 7- og 8- serien ) / Prosjektrapportering til prosjektledere
 • Telenor mobil abonnement (kontrakter og fakturaer)