Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Skjønhals, Terje. (1993) Thor Falkanger, Hans Flock, Thorleif Waaler: Tvangsfullbyrdelsesloven med kommentarer : bokanmeldelse. Juristkontakt.

Del av bok/rapport

 • Skjønhals, Terje; Jersin, Erik. (2004) Bidrar påtalemyndigheten og domstolene til høyere sikkerhet mot ulykker?. Fra flis i fingeren til ragnarok. Tjue historier om sikkerhet.

Rapport/avhandling

 • Skjønhals, Terje. (2014) Arbeids og selskapsrett 2014. 2014.
 • Skjønhals, Terje. (2014) Kompendium i kontraktsarbeid 2. 2014.
 • Skjønhals, Terje. (2014) Rettslige emner. 2014.
 • Fjerdingen, Lillian; Jersin, Erik; Skjønhals, Terje; Frøyen, Yngve Karl; Engelsen, Per Anders. (2007) Rettslig ansvar og sikkerhetsmessige konsekvenser av ulykker innen yrkestransport - SINTEF Rapport. 2007. ISBN 978-82-14-04144-6.
 • Skjønhals, Terje; Jersin, Erik. (2006) Analyse av regionale forskjeller i straffereaksjoner, herunder bruk av samfunnsstraff i vegtrafikksammenheng. 2006.
 • Skjønhals, Terje. (2002) Ajourføring for privat ansatte jurister/advokater i privat sektor med spesiell vekt på lovendringer og nyere rettspraksis innenfor kontraktsrett, selskapslovgivning, regnskapslov, konkurs/tvangsfullbyrdelse. 2002.
 • Hynne, Håkon; Austeng, Kjell; Elvenes, Bjørn Otto; Klakegg, Ole Jonny; Skjønhals, Terje. (1998) Prosjektstyring år 2000 : gjennomføringsmodeller og kontraktsstrategier. 1998. ISBN 82-14-00884-0. SINTEF Rapport (A98610).
 • Skjønhals, Terje. (1998) Entrepriseformer. 1998.
 • Skjønhals, Terje. (1998) Forhandlinger. 1998.
 • Skjønhals, Terje. (1998) Forhandlingstaktikk. 1998.
 • Skjønhals, Terje. (1998) Inngåelse av kjøpekontrakter. 1998.
 • Skjønhals, Terje. (1998) Letter of Comfort. 1998.
 • Skjønhals, Terje. (1998) Letter of Intent. 1998.
 • Skjønhals, Terje. (1998) Nye gjennomføringsformer og kontraktsstrategier : ansvarsfordeling mellom byggherre og entreprenør. 1998.
 • Skjønhals, Terje. (1998) Prosjekt : nye gjennomføringsmodeller og kontraktsstrategier : kont- raheringform. 1998.
 • Skjønhals, Terje. (1998) Prosjekt: Nye gjennomføringsformer og kontraktsstrategier : hva skjer når byggherren begynner å involvere seg i byggeprosjektet?. 1998.
 • Skjønhals, Terje. (1998) Standard kjøpsvilkår m.v. 1998.
 • Skjønhals, Terje. (1998) Tolkning av kontrakter. 1998.