Terje Ødegården

Seniorrådgiver / Leder av senter for simulering og pasientsikkerhet Gjøvik Institutt for helsevitenskap Gjøvik
61135322 47832521

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport

  • Andfossen, Nina Beate; Bogsti, Wenche Bergseth; Eriksson, Christer; Karlsen, Tore; Fjær, Kari Kirkbakk; Lied, Kari Bjørge; Struksnes, Solveig; Sørum, Håkon; Ødegården, Terje. (2015) Gjennomføring av simuleringen. Pasientsimulering i helsefag - en praktisk innføring.
  • Andfossen, Nina Beate; Lied, Kari Bjørge; Struksnes, Solveig; Ødegården, Terje. (2015) Kort innføring i simuleringsmetodikk. Pasientsimulering i helsefag - en praktisk innføring.
  • Ødegården, Terje. (2015) Kan simulering erstatte praksistudier?. Pasientsimulering i helsefag - en praktisk innføring.

Rapport/avhandling

  • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Finjarn, Therese; Ødegården, Terje; Lunde, Ellen Marie. (2017) ALNSF prosjektrapport. Videreutdanning i prehospitalt arbeid for anestesi- og intensivsykepleiere- et samarbeid mellom ALNSF og NTNU Gjøvik. Kartlegging av fortsatt behov, interesse og innhold. 2017.