Bakgrunn og aktiviteter

 

 

Innkjøp og økonomi BtB

 

Regnskapsfunksjon

  • Stubbans fond
  • Norsk matematisk forening

Økonomi

  • PhD.-avhandlinger, komiteutnevnelser og dr.disputas
  • Administrering av opponenter ifm. dr.gradsdisputas, herunder kontrakt og avlønning
  • Utenlandske gjester
  • Honorering av sensorer
  • Utbetaling til midlertidig ansatte