Bakgrunn og aktiviteter

  • Professor i klinisk forskning med en sterk interesse for hvordan kliniske studier skal planlegges, gjennomføres, analyseres og publiseres slik at man kan stole på resultatene som fremkommer
  • Endokrinolog med spesiell interesse for hypofysesykdommer, polycystisk ovarialsyndrom, diabetes inklusive svangerskapdiabetes og svangerskapets endokrinologi
  • Leder av forskningsgruppen Artificial Pancreas Trondheim (APT) som har som mål å lage en velfungerende robust kunstig pankreas for pasienter med diabetes mellitus type 1

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2021

2020

2019

2018