Sven Magnus Carlsen

Professor, leder av Enhet for anvendt klinisk forskning

sven.carlsen@ntnu.no
91769528 72571109 Kunnskapssenteret, 424.04.025, Øya, Olav Kyrres gate 10