Bakgrunn og aktiviteter

Svetlana Dobler er universitetslektor ved NTNU i Ålesund. 

Underviser i følgende bedriftsøkonomiske fag:

- Grunnleggende bedriftsøkonomi og regnskap

- Driftsregnskap og budsjettering

- Økonomisk styring

- Økonomi for ingeniører.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Dobler, Svetlana; Hatlø, Bjørn Magne; Helgesen, Øyvind; Nesset, Erik. (2014) Impact of quality drivers, images and satisfaction on student loyalty in the face of emotional aspects and switching barriers. Det mangfaldige kvalitetsomgrepet. Fjordantologien 2013.