Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker

  • Tretvik, Aud Mikkelsen; Garberg, Ann Siri Hegseth; Lund, Arnstein; Pedersen, Susann Anett. (2013) Trønderveven 2013. Tema: Håndverk og småbedrifter. 2013. ISBN 978-82-90348-43-9.

Del av bok/rapport

  • Pedersen, Susann Anett. (2018) Marriage, law and property: Married noblewomen's role in property management in fifteenth-century Norway. Gender, Law and Economic Well-Being in Europe from the Fifteenth to the Nineteenth Century. North versus South?.

Rapport/avhandling

  • Pedersen, Susann Anett; Wærdahl, Randi Bjørshol. (2012) I kjølvatnet av staðamál - Årsaker til konflikt mellom ’lek og lærd’ på Island ca 1297-1390. 2012.