Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt/Arbeidsområde

  • Massespektrometri
  • PhD i Organisk kjemi : Optically Active Surfactants from the Tartaric Acids. Synthesis and Porperties
  • Labkursene Organisk Kjemi (TMT4130), Kromatografikurs (KJ3059/8059) og Spektroskopikurs (KJ2022)
  • Analytisk metoder: LC-MS,GCMS, GC, HPLC, FT-IR,  UV-VIS, NMR, UPC2, MS (high resolution and low resolution ).

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner