Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt/Arbeidsområde

  • Massespektrometri
  • PhD i Organisk kjemi : Optically Active Surfactants from the Tartaric Acids. Synthesis and Porperties
  • Labkursene Organisk Kjemi (TMT4122 og KJ1020) og Spektroskopikursene (KJ2022 og KJ3022)

Analytisk metoder: HPLC-MS,GC, HPLC, FT-IR,  UV-VIS, NMR, UPC2, MS (high resolution) ..

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Carlsen, Per Henning; Gonzalez, Susana Villa. (2009) Optically Active Surfactants from the Tartaric Acids. Synthesis and Porperties. 2009. ISBN 978-82-471-1546-6. Doktoravhandlinger ved NTNU (84).