Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker

  • Ytterstad, Stig. (2004) Hjelper til Perspektiver på ledelse. Gyldendal Akademisk. 2004. ISBN 8205315086.