Bakgrunn og aktiviteter

Ekspertise

Jeg jobber som koordinator på NTNU bærekraft - en av fire tverrfaglige, tematiske satsningsområder på NTNU. Fokuset til programmet er på biologisk mangfold og økosystemtjenester, sirkulærøkonomi og bærekraftig produksjon og forbruk, klimaendringer og smarte, bærekraftige byer. I min forskningstid ser jeg på bærekraftig byutvikling og planlegging, grønne endringsprosesser i møtet mellom fysiske rammer og livsstil, samt urban dyrking. 

 

Bakgrunn

Forsker - eksternfinansierte prosjekt - 2011-

Emneanvsvarlig Eksperter i Team 2012 -

PhD Tverrfaglige kulturstudier - 2011

Koordinator Program for industriell økologi - 1999-2001

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Støa, Eli; Larssæther, Stig; Wyckmans, Annemie. (2014) Utopia Revisited. Towards a Carbon-Neutral Neighborhood at Brøset. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 978-82-450-1725-0.

Del av bok/rapport

  • Larssæther, Stig. (2014) Planning for a Post-carbon World – Translating Visions into Local Realities. Utopia Revisited. Towards a Carbon-Neutral Neighborhood at Brøset.

Rapport/avhandling

Andre

  • Støa, Eli; Larssæther, Stig. (2015) What is a Smart city?. Housing and Cities in a time of change: are we focusing on People? . European Network for Housing Research; Lisboa. 2015-06-28 - 2015-07-01.
  • Larssæther, Stig. (2012) Planning for less consumption - the case of Brøset. Beyond Consumption, Pathways to Responsible Living . TU Berlin; Berlin 19- 20 March 2012 at the Technical University of Ber. 2012-03-19 - 2012-03-20.