Bakgrunn og aktiviteter

English

Stian Backe (1992) er førsteamanuensis II ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT). Han har en mastergrad i energianalyse og optimering fra Universitetet i Bergen (UiB), og fullførte sin ph.d. i industriell økonomi og teknologiledelse på NTNU i 2021.

Koordinator av stokastisk energisystemmodell EMPIRE

Forskningstema: Teknisk-økonomisk analyse av marked og reguleringer tilknyttet energiressurser på veien mot lavutslippssamfunnet.

Forskningsspørsmål:

  • Hvordan påvirkes langsiktige investeringer av kortsiktige driftsstrategier og usikkerhet i energisystemet på veien mot nullutslippssamfunnet?  
  • Hvordan kan energitjenester på tvers av energisystemet koordineres bedre på veien mot nullutslippssamfunnet (varme, strøm, og transport)?
  • Hvordan kan regulatorisk rammeverk best fasilitere nye muligheter for energitjenester fra distribuert produksjon, lagring, og fleksibilitet på veien mot nullutslipssamfunnet?

Prosjektinvolvering: FME ZEN+CityXChangesyn.ikiaopenENTRANCEFME NTRANS

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Backe, Stian; Pinel, Dimitri; Askeland, Magnus; Lindberg, Karen Byskov; Korpås, Magnus; Tomasgard, Asgeir. (2021) Zero Emission Neighbourhoods in the European Energy System. SINTEF akademisk forlag. 2021. ISBN 978-82-536-1687-2. ZEN Report (30).
  • Backe, Stian; Kvellheim, Ann Kristin. (2020) Zero Emission Neighbourhoods. Drivers and barriers towards future development. SINTEF akademisk forlag. 2020. ISBN 978-82-536-1662-9. ZEN Report (22).
  • Backe, Stian; Sørensen, Åse Lekang; Pinel, Dimitri; Clauß, John; Lausselet, Carine; Woods, Ruth. (2019) Consequences of Local Energy Supply in Norway: A case study on the ZEN pilot project Campus Evenstad. SINTEF akademisk forlag. 2019. ISBN 978-82-536-1630-8. ZEN Report (17).
  • Hackett, Stian Blackstad; Kvaal, Bernhard; Runnerstrøm, Magnus Fure; Grøttum, Hanne Høie; Økstad, Nina; Livik, Klaus; Danielsen, Stein; Wright, Stephen John; van Vuuren, L. M.; Stewart, Dudley; Antolic, Mladen; Backe, Stian; Kara, Güray; Granado, Pedro Crespo Del; Fossum, Morten Einar Nyrø; Lauvland, Marius; Frøyen, Hans Erik Fylling; Helde, Joakim; Skoglund, Tor Rune; Eljueidi, Mamdouh. (2019) D2.3: Report on the Flexibility Market. 2019.
  • Kolstad, Magne Lorentzen; Backe, Stian; Wolfgang, Ove; Sartori, Igor. (2018) Software tools for local energy system operation and expansion. 2018. ISBN 978-82-14-06886-3. SINTEF Rapport (2018:00437).
  • Wolfgang, Ove; Askeland, Magnus; Backe, Stian; Fagerstrøm, Jonathan; Del Granado, Pedro Crespo; Hofmann, Matthias; Jaehnert, Stefan; Kvellheim, Ann Kristin; Maranon-Ledesma, Hector; Midthun, Kjetil Trovik; Seljom, Pernille Merethe Sire; Skjølsvold, Tomas Moe; Sæle, Hanne; Throndsen, William. (2018) Prosumers' role in the future energy system. 2018. ISBN 978-82-93198-27-7.