Bakgrunn og aktiviteter

English

Ph.d.-kandidat ved Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer – FME ZEN.

Prosjekttittel: Transition Pathways Towards Zero Emission Neighbourhoods (ZEN). 

Forskningstema: Teknisk-økonomisk analyse av marked og reguleringer tilknyttet energiressurser nullutslippsområder.

Forskningsspørsmål:

  • Hvilke energitjenester er mest verdifulle i et nullutslippsområde?
  • Hvordan bør aktører samarbeide og delta i energimarked for å sikre verdifulle energitjenester i et nullutslippsområde?
  • Hvordan bør risiko og fortjeneste fordeles mellom aktører i et nullustlippsområde? 
  • Hvordan påvirker politiske instrumenter utviklingen av energisystemer i ZEN?

Hovedveileder: Asgeir Tomasgard

Medveileder: Magnus Korpås

Prosjektinvolvering: FME ZEN+CityXChange, SET-Nav, openENTRANCEFME CenSES, FME NTRANS

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

Andre

  • Backe, Stian. (2018) Blogg NTNU TechZone: For å redusere utslipp i et nabolag er fleksibel energibruk viktig.