Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport

  • Xie, Xiyang; Fjær, Erling; Pradhan, Srutarshi. (2017) Long-term creep prediction with a modified power law model. Proceedings of the 51th US Rock Mechanics Symposium - ARMA.