Bakgrunn og aktiviteter

Mine forskingsinteresser er i hovudsak knytta til partielle differensiallikningar og numeriske metodar. Desse famnar mellom anna om, men er ikkje avgrensa til:

  • Likningar med opphav i fluiddynamikk.
  • Hyperbolske konserveringslover.
  • Bruk av variasjonsrekning og optimal kontroll.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling