Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber i gruppen Behov til betaling ved NTNU. Ansatt ved Økonomiavdelingen, Seksjon for økonomitjenester.

Fagfelt/arbeidsområde

  • Fastlønn
  • Superbruker - Min tid
  • HR-Portalen / Paga
  • Skjemaflyt
  • Remittering
  • Innbetaling
  • Leverandørreskontro