Bakgrunn og aktiviteter

Mine forskningsinteresser er i fundamental kvantefysikk og jobber nå med teori for superleder / ferromagnet hybrider i Jacob Linder sin kondenserte materier gruppe. Min bakgrunn dekker et bredt spekter av emner i grunnleggende kvanteteori, fra feilretting, sammenfiltring, optimal tilstand bevaring, integrerbare systemer og kvanteoptikk. Jeg fikk min Ph.D. fra University of Tasmania, Australia, under veiledning av Peter Jarvis, og jeg fikk en felles honours degree i fysikk med filosofi fra Universitetet i York, UK.

Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte ved institutt for fysikk, NT.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Linder, Jacob; Jacobsen, Sol. (2017) Spin-orbit interactions, spin currents, and magnetization dynamics in superconductor/ferromagnet hybrids. Superconductors at the Nanoscale - From Basic Research to Applications.
  • Jacobsen, Sol; Ouassou, Jabir Ali; Linder, Jacob. (2016) Superconducting order in magnetic heterostructures. Advanced magnetic and optical materials.