Bakgrunn og aktiviteter

Ultralyd-mediert levering av nanomedisin - for bedre behandling av kreft og sykdommer i hjernen

Ved å kapsle inn medisin i nanopartikler kan medisinen potensielt leveres selektivt og mer effektivt til sykdomsstedet mens det friske vevet berøres mindre, noe som fører til mindre bivirkninger. Ved bruk av mikrobobler i kombinasjon med ultralyd, kan vi videre øke leveringen av nanomedisin til kreftvev og over blod-hjerne barrieren.

https://blog.medisin.ntnu.no/boblende-nanomedisin-mot-kreft-sofie-snipstad/#more-15100

https://www.youtube.com/watch?v=nFundfLIAcI&t=6s

https://www.youtube.com/watch?v=n2tRPSYWKLI&t=3s 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

 • Snipstad, Sofie; Davies, Catharina de Lange. (2017) Ultrasound-mediated delivery of nanomedicine across biological barriers - for improved treatment of cancer and diseases in the brain. 2017. ISBN 978-82-326-2452-2. Doktoravhandlinger ved NTNU (190).

Andre

 • Nawijn, Charlotte; Segers, Tim; Lajoinie, Guillaume; Berg, Sigrid; Snipstad, Sofie; Versluis, Michel. (2020) High-speed optical characterization of the acoustic response of protein-and-nanoparticle-stabilized microbubbles. The 25th European symposium on Ultrasound Contrast Imaging ; Rotterdam. 2020-01-15 - 2020-01-17.
 • Snipstad, Sofie; Segers, Tim; Lajoinie, Guillaume; Yemane, Petros Tesfamichael; Åslund, Andreas; Nawijn, Charlotte; Sulheim, Einar; Mørch, Ýrr Asbjørg; Hansen, Rune; Versluis, Michel; Davies, Catharina de Lange; Berg, Sigrid. (2020) Mechanisms and effects of nanoparticle-stabilized microbubbles designed for enhanced drug delivery. The 25th European symposium on Ultrasound Contrast Imaging ; Rotterdam. 2020-01-15 - 2020-01-17.
 • Fagerland, Stein-Martin Tilrum; Hill, Deborah Katherine; Berg, Sigrid; Snipstad, Sofie; Sulheim, Einar; Kim, Jana; Davies, Catharina de Lange. (2019) MR-guided ultrasound for directed treatment: results from cabazitaxel in a prostate cancer model. The Future of Molecular Imaging Conference ; St Johns, Newfoundland. 2019-07-15 - 2019-07-17.
 • Fagerland, Stein-Martin Tilrum; Hill, Deborah Katherine; Berg, Sigrid; Snipstad, Sofie; Sulheim, Einar; Kim, Jana; Davies, Catharina de Lange. (2019) THERAPEUTIC RESPONSE TO FREE CABAZITAXEL AND CABAZITAXEL LOADED NANOPARTICLES COMBINED WITH ULTRASOUND AND MICROBUBBLES IN A TRANSGENIC MOUSE PROSTATE CANCER MODEL. 19th Symposium for Therapeutic Ultrasound ; 2019-06-13 - 2019-06-15.
 • Mühlenpfordt, Melina; Snipstad, Sofie; de Lange Davies, Catharina; van Wamel, Annemieke; Healey, Andrew; Sontum, Per-Christian; Kvåle, Svein; Hoff, Lars; Andersen, Kenneth Kirkeng. (2019) Acoustic cluster therapy (ACT) ® - A novel dual frequency transducer mediates enhanced uptake of macromolecules in pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC). CIUS conference ; 2019-05-02 - 2019-05-03.
 • Mørch, Ýrr Asbjørg; Åslund, Andreas; Schmid, Ruth; Borgos, Sven Even F.; Klinkenberg, Geir; Berg, Sigrid; Hansen, Rune; Molesworth, Peter Patrick; Sulheim, Einar; Snipstad, Sofie. (2019) From Drug Discovery to Preclinical Studies: SINTEFs Nanoparticle-Based Technologies for Cancer Treatment. 1st CA17140 Nano2Clinic COST Action Conference . COST; Riga. 2019-10-15 - 2019-10-17.
 • Olsman, Marieke; Andreassen, Kristine; Sereti, Viktoria; Snipstad, Sofie; Berg, Sigrid; van Wamel, Annemieke; Petersen, Lars Ringgaard; Urquhart, Andrew; Andresen, Thomas Lars; Davies, Catharina de Lange. (2019) Intratumoral microdistribution and therapeutic response of enzyme sensitive liposomes in human prostate cancer xenografts after ultrasound mediated delivery. The 19th International Symposium for Therapeutic Ultrasound ; 2019-06-13 - 2019-06-15.
 • Snipstad, Sofie. (2019) Nanomedicine and sonopermeation for treatment of cancer and brain disease. Norwegian NanoSymposium 2019 . NTNU NanoLab; Trondheim. 2019-10-16 - 2019-10-17.
 • Snipstad, Sofie. (2019) Nanomedisin og sonopermeering for målrettet behandling av kreft og hjernesykdommer. Norsk overlegeforenings Vårkurs . Norsk overlegeforening; Trondheim. 2019-04-24 - 2019-04-26.
 • Snipstad, Sofie. (2019) Nanomedisin og sonopermeering for målrettet behandling av kreft og hjernesykdommer. Faglig motivasjonsforedrag for Naturviterne . Natuviterne; Trondheim. 2019-09-18.
 • Snipstad, Sofie. (2019) Visual storytelling: dos, don’ts and possibilities. Motivasjonsforedrag for deltagere i Forsker Grand Prix 2019 . NTNU; Trondheim. 2019-05-08.
 • Snipstad, Sofie; Yemane, Petros Tesfamichael; Åslund, Andreas; Bjørkøy, Astrid; Grendstad, Kristin; Berg, Sigrid; Mørch, Ýrr Asbjørg; Torp, Sverre Helge; Hansen, Rune; Davies, Catharina de Lange. (2019) Effect of ultrasound on the vasculature and extravasation of nanoscale particles imaged in real time. OxCD3 Oncological Drug Delivery Conference ; Oxford. 2019-09-23 - 2019-09-24.
 • Sulheim, Einar; Mørch, Ýrr Asbjørg; Snipstad, Sofie; Borgos, Sven Even F.; Miletic, Hrvoje; Bjerkvig, Rolf; Davies, Catharina de Lange; Åslund, Andreas. (2019) Blood brain barrier opening and Therapeutic Effect of Free and Nanoencapsulated Cabazitaxel in an Invasive Patient-Derived Glioblastoma Model. NanoMed Europe . Nanomedicine European Technology Platform (ETPN); Braga. 2019-06-17 - 2019-06-19.
 • Bjørkedal, Karina Kojedahl; Snipstad, Sofie. (2018) Challenge cancer. Facebook [Internett]. 2018-10-23.
 • Olsman, Marieke; Sereti, Viktoria; Snipstad, Sofie; van Wamel, Annemieke; Andreassen, Kristine; Berg, Sigrid; Urquhart, Andrew; L. Andresen, Thomas; Davies, Catharina de Lange. (2018) Effect of focused ultrasound on biodistribution, tumour uptake and intratumoral microdistribution of enzyme sensitive liposomes in human prostate cancer xenografts. The 18th International Symposium for Therapeutic Ultrasound . International Society for Therapeutic Ultrasound (ISTU); Nashville, TN. 2018-05-14 - 2018-05-17.
 • Olsman, Marieke; Sereti, Viktoria; Snipstad, Sofie; van Wamel, Annemieke; Andreassen, Kristine; Berg, Sigrid; Urquhart, Andrew; L. Andresen, Thomas; Davies, Catharina de Lange. (2018) Ultrasound mediated delivery of enzyme sensitive nanoparticles in human prostate cancer xenografts. The 2nd Annual Conference for Digital Life Norway Research School ; 2018-05-30 - 2018-06-01.
 • Snipstad, Sofie. (2018) Fighting cancer with bubbly nanomedicine. TEDxTrondheim ConnecTED . TEDx; Trondheim. 2018-10-21.
 • Snipstad, Sofie. (2018) Nanomedicine and ultrasound for treatment of cancer and brain disease. FARM3003 - Famasøytisk innovasjon . NTNU; Trondheim. 2018-10-18.
 • Snipstad, Sofie. (2018) Nanomedicine and ultrasound for treatment of cancer and brain disease. International nanoscience student conference, INASCON ; Trondheim. 2018-08-07 - 2018-08-10.
 • Snipstad, Sofie. (2018) Nanomedicine for treatment of cancer and brain disease. Tekna Realistkveld/Hva skjer i fremtiden? . Tekna; Trondheim. 2018-03-08.
 • Snipstad, Sofie. (2018) Nanomedisin and ultralyd for målrettet behandling av kreft og hjernesykdommer. TFOR0104 - Teknologi og samfunn . NTNU; Trondheim. 2018-12-05.
 • Snipstad, Sofie. (2018) Nanomedisin and ultralyd for målrettet behandling av kreft og hjernesykdommer. TFY4350 - Nanoteknologi, introduksjon . NTNU; Trondheim. 2018-11-20.
 • Snipstad, Sofie. (2018) Nanomedisin for behandling av kreft og hjernesykdommer. Inspirasjonsforedrag for linjeforeningen Delta i anledning kvinnedagen 2018 . Linjeforeningen Delta; Trondheim. 2018-03-09.
 • Snipstad, Sofie. (2018) Ultrasound for delivery of nanomedicine across biological barriers - for improved treatment of cancer and brain disease. MOL3015 - Nanomedisin II - terapi . NTNU; Trondheim. 2018-04-03.
 • Snipstad, Sofie; Alsos, Ole Andreas. (2018) Visual scientific communication. The 2nd annual conference of Digital Life Norway Research School ; Stiklestad. 2018-05-30 - 2018-06-01.
 • Snipstad, Sofie; Yemane, Petros Tesfamichael; Åslund, Andreas; Grendstad, Kristin; Berg, Sigrid; Mørch, Ýrr Asbjørg; Bjørkøy, Astrid; Sulheim, Einar; Hansen, Rune; van Wamel, Annemieke; Torp, Sverre Helge; Davies, Catharina de Lange. (2018) Sonoporation enhances delivery of nanomedicine for improved cancer treatment. 11th European and Global Summit for Clinical Nanomedicine, Targeted Delivery and Precision Medicine (CLINAM) ; Basel. 2018-09-02 - 2018-09-05.
 • Sulheim, Einar; Kim, Jana; van Wamel, Annemieke; Kim, Eugene; Snipstad, Sofie; Vidic, Igor; Grimstad, Ingeborg; Widerøe, Marius; Torp, Sverre Helge; Lundgren, Steinar; Waxman, David J.; Davies, Catharina de Lange. (2018) Multi-modal characterization of vasculature and nanoparticle accumulation in five tumor xenograft models. Controlled release society meeting . Controlled release society; New York. 2018-07-22 - 2018-07-24.
 • van Wamel, Annemieke; Åslund, Andreas; Sontum, Per; Prentice, Paul; Healey, Andrew; Snipstad, Sofie; Mühlenpfordt, Melina; Kvåle, Svein; Bush, Nigel; Bamber, Jeff; Davies, Catharina de Lange. (2018) Acoustic Cluster Therapy: Microdroplets boost microbubbles enhanced drug delivery. 23rd European Symposium on Ultrasound Contrast Imaging ; 2018-01-18 - 2018-01-19.
 • Yemane, Petros Tesfamichael; Åslund, Andreas; Sæterbø, Kristin G.; Bjørkøy, Astrid; Snipstad, Sofie; van Wamel, Annemieke; Berg, Sigrid; Mørch, Ýrr Asbjørg; Hansen, Rune; Angelsen, Bjørn Atle Johan; Davies, Catharina de Lange. (2018) Extravasation and distribution of  nanoparticles and 2MDa dextran in tumor imaged by multiphoton microscopy during ultrasound sonication. CIUS spring conference 2018 ; Trondheim. 2018-04-25 - 2018-04-26.
 • Berg, Sigrid; Snipstad, Sofie; Mørch, Ýrr Asbjørg; Hansen, Rune; Torp, Sverre Helge; Davies, Catharina de Lange. (2017) Bedre kreftbehandling med ultralyd, mikrobobler og nanopartikler. Ultralydsymposium 2017 . Norsk forening for ultralyddiagnostikk; Tønsberg. 2017-05-03 - 2017-05-05.
 • Berg, Sigrid; Snipstad, Sofie; Mørch, Ýrr Asbjørg; Hansen, Rune; Torp, Sverre Helge; Davies, Catharina de Lange. (2017) Bedre kreftbehandling med ultralyd, mikrobobler og nanopartikler. Regional forskningskonferanse 2017 . St. Olavs hospital og NTNU; Trondheim. 2017-06-06 - 2017-06-07.
 • Berg, Sigrid; Snipstad, Sofie; Åslund, Andreas; Mørch, Ýrr Asbjørg; Sulheim, Einar; Davies, Catharina de Lange; Hansen, Rune. (2017) Nanoparticle-stabilized microbubbles and ultrasound for enhanced drug delivery. Acoustic bubbles in therapy: recent advances with medical microbubbles, clouds and harmonic antibubbles . LE STUDIUM Loire Valley Institute for Advanced Studies; Tours. 2017-10-23 - 2017-10-24.
 • Brekke, Linn Victoria; Snipstad, Sofie. (2017) Lokalisert cellegift som "magic bullet". Under dusken [Avis]. 2017-10-10.
 • Fossum, Elin; Snipstad, Sofie. (2017) Intervju i P1 Ettermiddag om nanomedisin, NRK Hedmark og Oppland. NRK Radio [Radio]. 2017-01-13.
 • Haugan, Idun; Snipstad, Sofie. (2017) Bringer medisin rett til kreftcellene og sparer friske celler. abcnyheter.no [Internett]. 2017-08-26.
 • Haugan, Idun; Snipstad, Sofie. (2017) Bringer medisin rett til kreftcellene og sparer friske celler. Gemini.no [Fagblad]. 2017-08-25.
 • Haugan, Idun; Snipstad, Sofie. (2017) Delivers medicine to cancer cells while protecting healthy cells. AlphaGalileo [Internett]. 2017-08-25.
 • Haugan, Idun; Snipstad, Sofie. (2017) Delivers medicine to cancer cells while protecting healthy cells. eurekalert.org [Internett]. 2017-08-25.
 • Haugan, Idun; Snipstad, Sofie. (2017) Delivers medicine to cancer cells while protecting healthy cells. geminiresearchnews.com [Internett]. 2017-08-25.
 • Haugan, Idun; Snipstad, Sofie. (2017) Ny metode frakter medisin rett til kreftcellene og sparer de friske cellene. Forskning.no [Internett]. 2017-08-27.
 • Mühlenpfordt, Melina; van Wamel, Annemieke; Åslund, Andreas K. O.; Snipstad, Sofie; Li, Ruth Gong; Helgeland Nymark, Ellen; Salomonsen, May Lise; Healey, Andrew J.; Sontum, Per C.; Kvåle, Svein; Davies, Catharina De Lange. (2017) Acoustic Cluster Therapy (ACT) for improved treatment of cancer and brain diseases. The Nano@NTNU Symposium 2017 Highlighting nanoscience, nanotechnology and functional materials . Nano@NTNU; Trondheim. 2017-12-06 - 2017-12-07.
 • Næss Nonstad, Fride; Snipstad, Sofie. (2017) Intervju om etikkregelverk for forsøksdyr. Her og Nå, NRK P1 [Radio]. 2017-10-18.
 • Schmid, Ruth; Snipstad, Sofie; Mørch, Ýrr Asbjørg. (2017) Ultrasound-enhanced drug delivery using nanoparticle-stabilized microbubbles. EuroNanoForum 2017 ; Valletta, Malta. 2017-06-21 - 2017-06-23.
 • Snipstad, Sofie. (2017) Boblende nanomedisin mot kreft. Gjesteforelesning, Lillehammer Pensjonistuniversitet . Lillehammer Pensjonistuniversitet; Lillehammer. 2017-11-21.
 • Snipstad, Sofie. (2017) Boblende nanomedisin mot kreft. Researchers Night 2017 . NTNU; Trondheim. 2017-09-29.
 • Snipstad, Sofie. (2017) Boblende nanomedisin mot kreft. Fagmøte på Statoil Rotvoll . Statoil; Statoils forskningssenter på Rotvoll, Trondheim. 2017-04-19.
 • Snipstad, Sofie. (2017) Boblende nanomedisin mot kreft. Fagsnakk, Bibliotek for medisin og helse . Bibliotek for medisin og helse, NTNU/St. Olavs hospital; Trondheim. 2017-04-25.
 • Snipstad, Sofie. (2017) Boblende nanomedisin mot kreft. Nettverkssamling for realfagslærere i Sør-Trøndelag . Byåsen videregående skole; Trondheim. 2017-03-15.
 • Snipstad, Sofie. (2017) Boblende nanomedisin mot kreft. Jentedagen 2017 . NTNU; Trondheim. 2017-02-02.
 • Snipstad, Sofie. (2017) Ultralyd-mediert levering av nanomedisin – for bedre behandling av kreft og sykdommer i hjernen. Gjesteforelesning, Avdeling for komparativ medisin . Avdeling for komparativ medisin, NTNU; 2017-10-19.
 • Snipstad, Sofie; Berg, Sigrid; Mørch, Ýrr Asbjørg; Bjørkøy, Astrid; Sulheim, Einar; Hansen, Rune; Grimstad, Ingeborg; van Wamel, Annemieke; Maaland, Astri Fjelde; Torp, Sverre Helge; Davies, Catharina de Lange. (2017) Nanoparticle-stabilized microbubbles for ultrasound-mediated drug delivery and treatment of human breast adenocarcinoma in mice. The Nano@NTNU Symposium 2017, Highlighting nanoscience, nanotechnology and functional materials . NTNU NanoLab; Trondheim. 2017-12-06 - 2017-12-07.
 • Snipstad, Sofie; Berg, Sigrid; Mørch, Ýrr Asbjørg; Bjørkøy, Astrid; Sulheim, Einar; Hansen, Rune; Grimstad, Ingeborg; van Wamel, Annemieke; Maaland, Astri Fjelde; Torp, Sverre Helge; Davies, Catharina de Lange. (2017) Nanoparticle-stabilized microbubbles for ultrasound-mediated drug delivery and treatment of human breast adenocarcinoma in mice. The 22nd European Symposium on Ultrasound Contrast Imaging . Erasmus MC Rotterdam; Rotterdam. 2017-01-19 - 2017-01-20.
 • Snipstad, Sofie; Berg, Sigrid; Mørch, Ýrr Asbjørg; Sulheim, Einar; Hansen, Rune; Åslund, Andreas; Davies, Catharina de Lange. (2017) Nanoparticle-stabilized microbubbles for ultrasound-mediated drug delivery to tumors and the brain. CIUS Spring conference . CIUS - Centre for Innovative Ultrasound Solutions; Trondheim. 2017-04-25 - 2017-04-26.
 • Steinkopf Sund, Steinar; Davies, Catharina de Lange; Skotland, Tore; Sontum, Per Chrisian; Snipstad, Sofie. (2017) Blir mer treffsikre i kreftbehandlingen. Aftenposten vitenskap [Avis]. 2017-07-01.
 • van Wamel, Annemieke; Åslund, Andreas K. O.; Sontum, Per C.; Healey, Andrew J.; Snipstad, Sofie; Kvåle, Svein; Bush, Nigel; Bamber, Jeffrey; Davies, Catharina De Lange. (2017) Acoustic cluster therapy boosts delivery of drugs in brains and tumors. Acoustic bubbles in therapy recent advances with medical microbubbles, clouds and harmonic antibubbles . LE STUDIUM; Tours. 2017-10-23 - 2017-10-24.
 • Åslund, Andreas; Snipstad, Sofie; Healey, Andrew J.; Kvåle, Svein; Torp, Sverre Helge; Sontum, Per C.; Davies, Ruth Catharina de Lange; van Wamel, Annemieke. (2017) Safe and temporal opening of the blood brain barrier using Acoustic Cluster Therapy. The 22 European Symposium on Ultrasound Contrast Imaging . Erasmus MC Rotterdam; Rotterdam. 2017-01-19 - 2017-01-20.
 • Øwre, Magnhild; Snipstad, Sofie. (2017) Intervju om nanomedisin og cellegift, God Ettermiddag Trøndelag. NRK Radio [Radio]. 2017-09-04.
 • Aurand, Katherine Rose; Snipstad, Sofie. (2016) What's your story and how do you visualize it?. DION's 20th anniversary celebration . DION; Trondheim. 2016-12-07.
 • Baghirov, Habib; Snipstad, Sofie; Sulheim, Einar; Berg, Sigrid; Hansen, Rune; Thorsen, Frits; Mørch, Ýrr Asbjørg; Davies, Catharina De Lange; Åslund, Andreas. (2016) Focused ultrasound-mediated transport of poly(alkyl) cyanoacrylate nanoparticles across the blood-brain barrier in a melanoma brain metastasis model. 10th Annual MedViz Conference . MedViz; Bergen. 2016-09-07 - 2016-09-09.
 • Baghirov, Habib; Snipstad, Sofie; Sulheim, Einar; Berg, Sigrid; Hansen, Rune; Thorsen, Frits; Mørch, Ýrr Asbjørg; Davies, Catharina De Lange; Åslund, Andreas K. O.. (2016) Ultrasound-mediated delivery and distribution of polymeric nanoparticles in the normal brain parenchyma and melanoma metastases. 8th National Conference in Medical Imaging . MedIm and Centre for Innovative Ultrasound Solutions; Trondheim. 2016-11-21 - 2016-12-21.
 • Baghirov, Habib; Åslund, Andreas; Snipstad, Sofie; Berg, Sigrid; Hansen, Rune; Thorsen, Frits; Mørch, Ýrr Asbjørg; Davies, Catharina De Lange. (2016) Focused ultrasound-mediated transport of poly(alkyl) cyanoacrylate nanoparticles across the blood-brain barrier in a melanoma brain metastasis model. 67th conference of SCANDEM . Nordic Microscopy Society; Trondheim. 2016-06-07 - 2016-06-10.
 • Baghirov, Habib; Åslund, Andreas; Snipstad, Sofie; Berg, Sigrid; Hansen, Rune; Thorsen, Frits; Mørch, Ýrr Asbjørg; Davies, Catharina De Lange. (2016) Focused ultrasound-mediated transport of poly(alkyl) cyanoacrylate nanoparticles across the blood-brain barrier in a melanoma brain metastasis model. American Association of Cancer Research Annual Meeting 2016 . American Association of Cancer Research; New Orleans. 2016-04-16 - 2016-04-20.
 • Hasnaoui, Nadia; Skjoldli, Jane; Hov, Maren Ranhoff; Linde, Jørgen Erland; Novovic, Milos; Adam, Anne-Catrin; Snipstad, Sofie; Mitchell, Monica Gundersen; Aurand, Katherine Rose. (2016) Forsker Grand Prix 2016, nasjonal finale i Bergen. null [TV]. 2016-10-01.
 • Karlsen, Morten; Snipstad, Sofie. (2016) Intervju, God morgen Trøndelag. NRK Trøndelag [Radio]. 2016-09-29.
 • Mortensholm, Stein Kleppe; Sjursen, Liv Ragnhild Holdhus; Bakka, Haakon Christopher; Toraskar, Jimita Prashant; Platou, Rikke Stoud; Schultz, Joseph Samuel; Snipstad, Sofie; Aurand, Katherine Rose; Lehmann O, Olga V; Finnøy, Andreas; Mathisen, Siri Holthe. (2016) Forsker Grand Prix 2016, regionfinale i Trondheim. NRK [TV]. 2016-09-29.
 • Mørch, Yrr Asbjørg; Snipstad, Sofie; Sulheim, Einar; Åslund, Andreas; Hansen, Rune; Berg, Sigrid; Davies, Catharina De Lange; Schmid, Ruth. (2016) Hvordan drepe kreftceller ved hjelp av gassbobler?. Teknologirevolusjon innen kreftterapi . Tekna; Oslo Cancer Cluster. 2016-10-26.
 • Snipstad, Sofie. (2016) Boblende nanomedisin mot kreft. Guest lecture at "Forkurs for ingeniørutdanning" in the course "Technology and Society" . HiST/NTNU; Trondheim. 2016-12-01.
 • Snipstad, Sofie. (2016) Boblende nanomedisin mot kreft. Guest lecture at Kristen Videregående skole Trøndelag (KVT), "Frisk forskning" . Kristen Videregående skole Trøndelag (KVT); Trondheim. 2016-11-30.
 • Snipstad, Sofie. (2016) Boblende nanomedisin mot kreft. Hospitering for elever fra forskerlinjen ved Byåsen videregående skole . NTNU og Byåsen videregående skole; 2016-11-07.
 • Snipstad, Sofie. (2016) Boblende nanomedisin mot kreft. Prestasjonskonferansen Vest . Olympiatoppen; Bergen. 2016-11-09.
 • Snipstad, Sofie. (2016) Boblende nanomedisin mot kreft. Guest lecture at the Cancer Clinic, St. Olavs Hospital, Trondheim University Hospital ; Trondheim. 2016-10-21.
 • Snipstad, Sofie; Berg, Sigrid; Mørch, Ýrr Asbjørg; Hansen, Rune; Bjørkøy, Astrid; Sulheim, Einar; van Wamel, Annemieke; Maaland, Astri F.; Torp, Sverre Helge; Davies, Ruth Catharina de Lange. (2016) Nanoparticle-stabilized microbubbles for ultrasound-mediated drug delivery to tumors. The 14th edition of the European Symposium on Controlled Drug Delivery ; Egmond aan Zee. 2016-04-13 - 2016-04-15.
 • Snipstad, Sofie; Feilberg, Pernille. (2016) Boblende nanomedisin mot kreft, Blogpost at NTNU Tech Zone.
 • Snipstad, Sofie; Seifert, Felix. (2016) Nanopartikler som budbringer. Under Dusken, NR. 14 - 102. ÅRGANG 25.10.16 - 08.11.16 [Avis]. 2016-10-25.
 • Snipstad, Sofie; Tellefsen, Janne. (2016) Boblende nanomedisin mot kreft, Blogpost at #NTNUMedicine (The Medical Faculty, NTNU).
 • Sulheim, Einar; Kim, Jana; van Wamel, Annemieke; Kim, Eugene; Snipstad, Sofie; Widerøe, Marius; Lundgren, Steinar; Davies, Ruth Catharina de Lange. (2016) Physical characterisation of vasculature and nanoparticle accumulation in five tumor xenografts. MEDIM conference . MEDIM; Trondheim. 2016-11-21 - 2016-11-22.
 • Åslund, Andreas; Sulheim, Einar; Snipstad, Sofie; von Haartman, Eva; Baghirov, Habib; Starr, Nichola; Løvmo, Mia Kvåle; Lelu, Sylvie; Scurr, David; Davies, Ruth Catharina de Lange; Schmid, Ruth; Mørch, Yrr Asbjørg. (2016) PEGylation of PBCA nanoparticles - A quantitative and qualitative study. Nano@NTNU Symposium ; Trondheim. 2016-11-17 - 2016-11-18.
 • Snipstad, Sofie. (2015) Nanomedisin i kreftbehandling. Hospitering for elever fra forskerlinjen ved Byåsen videregående skole . NTNU og Byåsen videregående skole; Trondheim. 2015-11-03 - 2015-11-03.
 • Snipstad, Sofie. (2015) Nanomedisin i kreftbehandling. Bestill en Kreftforsker 2015 . Kreftforeningen; Trondheim Katedralskole. 2015-10-13 - 2015-10-13.
 • Snipstad, Sofie; Berg, Sigrid; Hansen, Rune; Mørch, Ýrr Asbjørg; Sulheim, Einar; Sæterbø, Kristin Grendstad; Bjørkøy, Astrid; van Wamel, Annemieke; Åslund, Andreas; Maaland, Astri Fjelde; Davies, Ruth Catharina de Lange. (2015) Ultrasound-mediated drug delivery of multifunctional nanoparticles to tumors. The 7th National PhD Conference in Medical Imaging . Norwegian Research School in Medical Imaging; Oslo. 2015-11-16 - 2015-11-17.
 • Sulheim, Einar; Wideroe, Marius; van Wamel, Annemieke; Kim, Eugene; Snipstad, Sofie; Cebulla, Jana; Lundgren, Steinar; Davies, Catharina De Lange. (2015) Nanoparticle accumulation and vascular characteristics studied in five different human tumor xenografts. MEDIM phd conference . MEDIM; Oslo/Fornebu. 2015-11-16 - 2015-11-17.
 • Bjørkøy, Astrid; Sulheim, Einar; Snipstad, Sofie; Davies, Catharina De Lange. (2014) Intracellular delivery of hydrophobic drugs from nanoparticles and intracellular degradation of the nanoparticles measured by FLIM and spectral analysis. .14th International European Light microscopy initiative (ELMI) meeting ; Oslo. 2014-05-20 - 2014-05-23.
 • Davies, Catharina De Lange; Eggen, Siv; Afadzi, Mercy; Snipstad, Sofie; Åslund, Andreas; Hansen, Rune; Berg, Sigrid; Angelsen, Bjørn Atle J.; Mørch, Ýrr Asbjørg. (2014) Ultrasound-mediated delivery of nanoparticles to tumour tissue. Virtual Physiological Human Conference ; Trondheim. 2014-09-09 - 2014-09-12.
 • Mørch, Ýrr Asbjørg; Eggen, Siv; Åslund, Andreas; Sulheim, Einar; Snipstad, Sofie; Borgos, Sven Even F.; Glomm, Wilhelm; Singh, Gurvinder; Davies, Catharina De Lange; Stenstad, Per Martin; Schmid, Ruth. (2014) Optimization and Characterization of PACA Nanoparticles for Drug Delivery and Imaging. 41st Annual Meeting of the Controlled Release Society . Controlled Release Society; Chicago. 2014-07-12 - 2014-07-16.
 • Snipstad, Sofie; Mørch, Ýrr Asbjørg; Hansen, Rune; Berg, Sigrid; Eggen, Siv; Sulheim, Einar; Davies, Catharina De Lange. (2014) Multifunctional RGD targeted nanoparticles for drug delivery and diagnostic purposes. The 2014 Joint National PhD Conference in Medical Imaging and MedViz Conference . Norwegian Research School in Medical Imaging; Bergen. 2014-06-17 - 2014-06-18.
 • Mørch, Ýrr Asbjørg; Stenstad, Per Martin; Schmid, Ruth; Davies, Catharina De Lange; Eggen, Siv; Åslund, Andreas; Snipstad, Sofie. (2013) Characterization of nanoparticles and microbubbles. Nanobiotechnology International Workshop, EC Joint Research Centre . European Commission; Ispra. 2013-12-03 - 2013-12-05.
 • Snipstad, Sofie; Westrøm, Sara; Mørch, Ýrr Asbjørg; Davies, Catharina De Lange. (2013) Mechanisms for delivery of hydrophobic drugs from polymeric nanoparticles to cancer cells. Konferanse . MedIm - Nasjonal forskerskole i medisinsk avbildning; Tromsø. 2013-10-02 - 2013-10-03.