Bakgrunn og aktiviteter

Ved å kapsle inn medisin i nanopartikler kan medisinen potensielt leveres selektivt og mer effektivt til sykdomsstedet mens det friske vevet berøres mindre, noe som fører til mindre bivirkninger. Nanopartiklene vi jobber med kan stabilisere mikrobobler som kan brukes til avbildning og i kombinasjon med ultralyd for å øke leveringen av nanomedisin til kreftvev og over blod-hjerne barrieren.

https://blog.medisin.ntnu.no/boblende-nanomedisin-mot-kreft-sofie-snipstad/#more-15100

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Andre

 • Aurand, Katherine Rose; Snipstad, Sofie. (2016) What's your story and how do you visualize it?. DION's 20th anniversary celebration . DION; Trondheim. 2016-12-07.
 • Baghirov, Habib; Snipstad, Sofie; Sulheim, Einar; Berg, Sigrid; Hansen, Rune; Thorsen, Frits; Mørch, Ýrr Asbjørg; Davies, Catharina De Lange; Åslund, Andreas. (2016) Focused ultrasound-mediated transport of poly(alkyl) cyanoacrylate nanoparticles across the blood-brain barrier in a melanoma brain metastasis model. 10th Annual MedViz Conference . MedViz; Bergen. 2016-09-07 - 2016-09-09.
 • Baghirov, Habib; Snipstad, Sofie; Sulheim, Einar; Berg, Sigrid; Hansen, Rune; Thorsen, Frits; Mørch, Ýrr Asbjørg; Davies, Catharina De Lange; Åslund, Andreas K. O.. (2016) Ultrasound-mediated delivery and distribution of polymeric nanoparticles in the normal brain parenchyma and melanoma metastases. 8th National Conference in Medical Imaging . MedIm and Centre for Innovative Ultrasound Solutions; Trondheim. 2016-11-21 - 2016-12-21.
 • Baghirov, Habib; Åslund, Andreas; Snipstad, Sofie; Berg, Sigrid; Hansen, Rune; Thorsen, Frits; Mørch, Ýrr Asbjørg; Davies, Catharina De Lange. (2016) Focused ultrasound-mediated transport of poly(alkyl) cyanoacrylate nanoparticles across the blood-brain barrier in a melanoma brain metastasis model. American Association of Cancer Research Annual Meeting 2016 . American Association of Cancer Research; New Orleans. 2016-04-16 - 2016-04-20.
 • Baghirov, Habib; Åslund, Andreas; Snipstad, Sofie; Berg, Sigrid; Hansen, Rune; Thorsen, Frits; Mørch, Ýrr Asbjørg; Davies, Catharina De Lange. (2016) Focused ultrasound-mediated transport of poly(alkyl) cyanoacrylate nanoparticles across the blood-brain barrier in a melanoma brain metastasis model. 67th conference of SCANDEM . Nordic Microscopy Society; Trondheim. 2016-06-07 - 2016-06-10.
 • Hasnaoui, Nadia; Skjoldli, Jane; Hov, Maren Ranhoff; Linde, Jørgen Erland; Novovic, Milos; Adam, Anne-Catrin; Snipstad, Sofie; Mitchell, Monica Gundersen; Aurand, Katherine Rose. (2016) Forsker Grand Prix 2016, nasjonal finale i Bergen. null [TV]. 2016-10-01.
 • Karlsen, Morten; Snipstad, Sofie. (2016) Intervju, God morgen Trøndelag. NRK Trøndelag [Radio]. 2016-09-29.
 • Mortensholm, Stein Kleppe; Sjursen, Liv Ragnhild Holdhus; Bakka, Haakon Christopher; Toraskar, Jimita Prashant; Platou, Rikke Stoud; Schultz, Joseph Samuel; Snipstad, Sofie; Aurand, Katherine Rose; Lehmann O, Olga V; Finnøy, Andreas; Mathisen, Siri Holthe. (2016) Forsker Grand Prix 2016, regionfinale i Trondheim. NRK [TV]. 2016-09-29.
 • Snipstad, Sofie. (2016) Boblende nanomedisin mot kreft. Guest lecture at the Cancer Clinic, St. Olavs Hospital, Trondheim University Hospital ; Trondheim. 2016-10-21.
 • Snipstad, Sofie. (2016) Boblende nanomedisin mot kreft. Guest lecture at "Forkurs for ingeniørutdanning" in the course "Technology and Society" . HiST/NTNU; Trondheim. 2016-12-01.
 • Snipstad, Sofie. (2016) Boblende nanomedisin mot kreft. Guest lecture at Kristen Videregående skole Trøndelag (KVT), "Frisk forskning" . Kristen Videregående skole Trøndelag (KVT); Trondheim. 2016-11-30.
 • Snipstad, Sofie. (2016) Boblende nanomedisin mot kreft. Hospitering for elever fra forskerlinjen ved Byåsen videregående skole . NTNU og Byåsen videregående skole; 2016-11-07.
 • Snipstad, Sofie. (2016) Boblende nanomedisin mot kreft. Prestasjonskonferansen Vest . Olympiatoppen; Bergen. 2016-11-09.
 • Snipstad, Sofie; Berg, Sigrid; Mørch, Ýrr Asbjørg; Hansen, Rune; Bjørkøy, Astrid; Sulheim, Einar; van Wamel, Annemieke; Maaland, Astri F.; Torp, Sverre Helge; Davies, Ruth Catharina de Lange. (2016) Nanoparticle-stabilized microbubbles for ultrasound-mediated drug delivery to tumors. The 14th edition of the European Symposium on Controlled Drug Delivery ; Egmond aan Zee. 2016-04-13 - 2016-04-15.
 • Snipstad, Sofie; Feilberg, Pernille. (2016) Boblende nanomedisin mot kreft, Blogpost at NTNU Tech Zone.
 • Snipstad, Sofie; Seifert, Felix. (2016) Nanopartikler som budbringer. Under Dusken, NR. 14 - 102. ÅRGANG 25.10.16 - 08.11.16 [Avis]. 2016-10-25.
 • Snipstad, Sofie; Tellefsen, Janne. (2016) Boblende nanomedisin mot kreft, Blogpost at #NTNUMedicine (The Medical Faculty, NTNU).
 • Sulheim, Einar; Kim, Jana; van Wamel, Annemieke; Kim, Eugene; Snipstad, Sofie; Widerøe, Marius; Lundgren, Steinar; Davies, Ruth Catharina de Lange. (2016) Physical characterisation of vasculature and nanoparticle accumulation in five tumor xenografts. MEDIM conference . MEDIM; Trondheim. 2016-11-21 - 2016-11-22.
 • Åslund, Andreas; Sulheim, Einar; Snipstad, Sofie; von Haartman, Eva; Baghirov, Habib; Starr, Nichola; Løvmo, Mia Kvåle; Lelu, Sylvie; Scurr, David; Davies, Ruth Catharina de Lange; Schmid, Ruth; Mørch, Yrr Asbjørg. (2016) PEGylation of PBCA nanoparticles - A quantitative and qualitative study. Nano@NTNU Symposium ; Trondheim. 2016-11-17 - 2016-11-18.
 • Snipstad, Sofie. (2015) Nanomedisin i kreftbehandling. Bestill en Kreftforsker 2015 . Kreftforeningen; Trondheim Katedralskole. 2015-10-13 - 2015-10-13.
 • Snipstad, Sofie. (2015) Nanomedisin i kreftbehandling. Hospitering for elever fra forskerlinjen ved Byåsen videregående skole . NTNU og Byåsen videregående skole; Trondheim. 2015-11-03 - 2015-11-03.
 • Snipstad, Sofie; Berg, Sigrid; Hansen, Rune; Mørch, Ýrr Asbjørg; Sulheim, Einar; Sæterbø, Kristin Grendstad; Bjørkøy, Astrid; van Wamel, Annemieke; Åslund, Andreas; Maaland, Astri Fjelde; Davies, Ruth Catharina de Lange. (2015) Ultrasound-mediated drug delivery of multifunctional nanoparticles to tumors. The 7th National PhD Conference in Medical Imaging . Norwegian Research School in Medical Imaging; Oslo. 2015-11-16 - 2015-11-17.
 • Sulheim, Einar; Wideroe, Marius; van Wamel, Annemieke; Kim, Eugene; Snipstad, Sofie; Cebulla, Jana; Lundgren, Steinar; Davies, Catharina De Lange. (2015) Nanoparticle accumulation and vascular characteristics studied in five different human tumor xenografts. MEDIM phd conference . MEDIM; Oslo/Fornebu. 2015-11-16 - 2015-11-17.
 • Bjørkøy, Astrid; Sulheim, Einar; Snipstad, Sofie; Davies, Catharina De Lange. (2014) Intracellular delivery of hydrophobic drugs from nanoparticles and intracellular degradation of the nanoparticles measured by FLIM and spectral analysis. .14th International European Light microscopy initiative (ELMI) meeting ; Oslo. 2014-05-20 - 2014-05-23.
 • Davies, Catharina De Lange; Eggen, Siv; Afadzi, Mercy; Snipstad, Sofie; Åslund, Andreas; Hansen, Rune; Berg, Sigrid; Angelsen, Bjørn Atle J.; Mørch, Ýrr Asbjørg. (2014) Ultrasound-mediated delivery of nanoparticles to tumour tissue. Virtual Physiological Human Conference ; Trondheim. 2014-09-09 - 2014-09-12.
 • Mørch, Ýrr Asbjørg; Eggen, Siv; Åslund, Andreas; Sulheim, Einar; Snipstad, Sofie; Borgos, Sven Even F.; Glomm, Wilhelm; Singh, Gurvinder; Davies, Catharina De Lange; Stenstad, Per Martin; Schmid, Ruth. (2014) Optimization and Characterization of PACA Nanoparticles for Drug Delivery and Imaging. 41st Annual Meeting of the Controlled Release Society . Controlled Release Society; Chicago. 2014-07-12 - 2014-07-16.
 • Snipstad, Sofie; Mørch, Ýrr Asbjørg; Hansen, Rune; Berg, Sigrid; Eggen, Siv; Sulheim, Einar; Davies, Catharina De Lange. (2014) Multifunctional RGD targeted nanoparticles for drug delivery and diagnostic purposes. The 2014 Joint National PhD Conference in Medical Imaging and MedViz Conference . Norwegian Research School in Medical Imaging; Bergen. 2014-06-17 - 2014-06-18.
 • Mørch, Ýrr Asbjørg; Stenstad, Per Martin; Schmid, Ruth; Davies, Catharina De Lange; Eggen, Siv; Åslund, Andreas; Snipstad, Sofie. (2013) Characterization of nanoparticles and microbubbles. Nanobiotechnology International Workshop, EC Joint Research Centre . European Commission; Ispra. 2013-12-03 - 2013-12-05.
 • Snipstad, Sofie; Westrøm, Sara; Mørch, Ýrr Asbjørg; Davies, Catharina De Lange. (2013) Mechanisms for delivery of hydrophobic drugs from polymeric nanoparticles to cancer cells. Konferanse . MedIm - Nasjonal forskerskole i medisinsk avbildning; Tromsø. 2013-10-02 - 2013-10-03.