Bakgrunn og aktiviteter

Ultralyd-mediert levering av nanomedisin - for bedre behandling av kreft og sykdommer i hjernen

Ved å kapsle inn medisin i nanopartikler kan medisinen potensielt leveres selektivt og mer effektivt til sykdomsstedet mens det friske vevet berøres mindre, noe som fører til mindre bivirkninger. Ved bruk av mikrobobler i kombinasjon med ultralyd, kan vi videre øke leveringen av nanomedisin til kreftvev og over blod-hjerne barrieren.

https://blog.medisin.ntnu.no/boblende-nanomedisin-mot-kreft-sofie-snipstad/#more-15100

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Snipstad, Sofie; Davies, Catharina de Lange. (2017) Ultrasound-mediated delivery of nanomedicine across biological barriers - for improved treatment of cancer and diseases in the brain. 2017. ISBN 978-82-326-2452-2. Doktoravhandlinger ved NTNU (190).