Bakgrunn og aktiviteter

Redzovic er dr.polit. i organisasjonspsykologi ved Psykologisk institutt ved NTNU 2014. Han ble cand.polit. med hovedfag i sosialt arbeid fra NTNU i Trondheim 2005. Han har også bachelor i ergoterapi fra HiST, mellomfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, praktisk pedagogisk utdanning fra NORD universitetet, samt spesialutdanning i inovasjon og entreprenørskap ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU.

Redzovic sin karriere innen forskning og undervisning startet i 2000 da han ble vitenskapelig ansatt ved Høgskolen i Sør-Trødelag (HiST). Han har hatt mange verv både som student og vitenskapelig ansatt. Redzovic har også hatt lederstilling som studieleder ved Master og videreutdanning i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Sør-Trøndelag og instituttleder ved Institutt for anvendt sosialvitenskap ved NTNU. Han var gjesteforsker ved University of Calfornia, Berkeley 2010-2011.

Dr. Redzovic underviser og forsker innen følgende fagfelt:

 • Arbeidsmiljøforskning
  • Organisasjonskultur og organisasjonsnormer
  • Subjektiv velvære på jobben
  • Nærværs- og fraværsfaktorer
  • Helsefremmende arbeidsmiljø
 • Aktivitet og deltagelse
 • Psykisk helsearbeid
  • Brukers mestring
  • Tjenesteforskning
  • Arbeidsdeltagelse for personer med psykiske utfordringer
 • Innovasjon og entreprenørskap
  • Innovasjon i helse- og sosialsektoren
  • Innovasjon og entreprenørskap i helse og sosialutdanningene

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Redzovic, Skender Elez; Eide, Arne Henning. (2017) Culture and participation. Participation in Health and Welfare Services. Professional Concepts and Lived Experience.

Rapport/avhandling

 • Redzovic, Skender Elez. (2015) Med Brukers mestring i fokus. En veileder for ansatte ved botiltak psykisk helse i Trondheim Kommune. 2015.
 • Redzovic, Skender Elez. (2014) "This is how we do it around here". Exploring the influence of organizational norms on subjective well-being at work in individualistic and collectivistic cultures. 2014. ISBN 978-82-471-4962-1. Doktoravhandlinger ved NTNU (2014:26).
 • Redzovic, Skender Elez; Norenberg, Dorte Lybye; Vågstøl, Unni; Thraning, Sissel Lovise P.. (2014) UHRs karakterundersøkelse 2013 Rapport fra karakterpanel F. 2014.

Andre

 • Clifford, Graham; Davidsson, Bo; Redzovic, Skender Elez. (2018) Evaluation of innovation training programme for social workers that provide social services to multichallenged families. InnovationTraining Program . Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra; Coimbra. 2018-11-26 - 2018-11-29.
 • Clifford, Graham; Lichtwarck, Willy; Martinsen, Edgar; Redzovic, Skender Elez; Ulfseth, Lena Augusta; Røkkum, Nina Helen Aas. (2018) LIFE Research design. InnovationTraining Program . University of Ljubljana, Faculty of Social Work; Ljubljana. 2018-01-29 - 2018-02-01.
 • Redzovic, Skender Elez. (2018) Assessment tool for innovation work with multi-challenged family. LIFE - Learning to innovate with families. 2018.
 • Redzovic, Skender Elez. (2018) Toward User-Centered Practice Designing Guidelines for Employees within Supported Housing Sections in Trondheim, Norway. World Federation Of Occupational Therapists Congress . World Federation Of Occupational Therapists; Cape Town. 2018-05-21 - 2018-05-25.
 • Redzovic, Skender Elez. (2018) What do we mean with innovation? Competence and skills required for work with multi challenged families. Learning to innovate with families (LIFE) - Innovation training . University of Ljubljana; Ljubljana. 2018-01-29 - 2018-02-01.
 • Redzovic, Skender Elez; Eide, Arne Henning. (2018) Culture and participation – mapping the terrain. World Federation Of Occupational Therapists Congress . World Federation Of Occupational Therapists; Cape Town. 2018-05-21 - 2018-05-25.
 • Redzovic, Skender Elez. (2017) Reflections about innovation processes. Transnational partnership meeting for the LIFE project . Learning to innovate with Families (LIFE); Trondheim. 2017-02-07 - 2017-02-09.
 • Redzovic, Skender Elez. (2017) Utenforskap og muligheter. Barnevernskonferansen 2017 . Barnevernsambandet Sør-Trøndelag; Stjørdal. 2017-03-01 - 2017-03-02.
 • Redzovic, Skender Elez. (2015) Innovasjon og entreprenørskap i bachelorutdanningen. Kvavlitet i høgere utdanning . Program for audiografutdanning, Høgskolen i Sør-Trøndelag; Trondheim. 2015-03-10 - 2015-03-10.
 • Redzovic, Skender Elez. (2015) Med brukers mestring i fokus. Fagig konferanse om brukers mestring i Trondheim kommune . Trondheim kommune; Trondheim. 2015-11-17 - 2015-11-17.
 • Redzovic, Skender Elez. (2015) Motivasjon - et aktivitetsperspektiv. Fagig konferanse om brukers mestring i Trondheim kommune . Trondheim kommune; Trondheim. 2015-11-17 - 2015-11-17.
 • Lysaght, Rosemary; Jakobsen, Klara; Lillefjell, Monica; Redzovic, Skender Elez; Krupa, Terry. (2014) Identifying factors promoting work participation of people with reduced functional capacity. World conference Occupational Therpy (WFOT) . WFOT; Yokohama, Japan. 2014-06-16 - 2014-06-20.
 • Redzovic, Skender Elez. (2014) Om motivasjon og arbeidsglede. Fagseminar i Trondheim kommune . Trondheim kommune; Trondheim. 2014-03-14 - 2014-03-14.
 • Redzovic, Skender Elez. (2014) Organizational norms and employees`participation at work in individualistic and collectivistic cultures. 16th International Congress of the World Federation of Occupational Therapists . World Federation of Occupational Therapists; Yokohama. 2014-06-18 - 2014-06-21.
 • Nakrem, Sigrid; Redzovic, Skender. (2012) Innovasjon og entreprenørskap i helse- og sosialfagutdanningene - erfaringer fra prosjekt ved HiST. Innovasjon i helse- og sosialfagutdanningene . Høgskolen i Sør-Trøndelag og NTNU; Trondheim. 2012-05-03 - 2012-05-03.
 • Redzovic, Skender. (2010) Psychosocial foundations of organizational norms?. 15th Congress of the World Federation of Occupational Therapists ; Santiago. 2010-05-04 - 2010-05-07.
 • Redzovic, Skender. (2007) Absence and presence factors in working environment at psychiatric institutions. Scandinavian Congress in occupational Therapy ; Stockholm. 2007-04-20 - 2007-04-22.
 • Redzovic, Skender. (2007) Brukerperspektiv og brukermedvirkning i undervisning om psykisk helse innen helse- og sosialfag. Nasjonal kongress i psykisk helse ; Trondheim. 2007-01-21 - 2007-01-22.
 • Redzovic, Skender. (2007) Er fysisk aktivitet mer enn "en kropp i bevegelse"?. Nasjonal kongress i psykisk helse ; Trondheim. 2007-01-22 - 2007-01-22.
 • Redzovic, Skender. (2007) Globalization and social justice through income distribution : opportunities and challenges. International workshop ; Dubrovnik. 2007-06-06 - 2007-06-06.