Bakgrunn og aktiviteter

Skender Redzovic har vært instituttleder ved Institutt for anvendt sosialvitenskap siden 1. august 2015.

Fra 2013 til 2015 var han studieleder ved Master og videreutdanning i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST). Redzovic sin karriere innen forskning og undervisning startet i 2000 da han ble vitenskapelig ansatt ved Høgskolen i Sør-Trødelag (HiST).  Han var gjesteforsker ved University of Calfornia, Berkeley 2010-2011.

Redzovic er dr.polit. i organisasjonspsykologi ved Psykologisk institutt ved NTNU 2014. Han ble cand.polit. med hovedfag i sosialt arbeid fra NTNU i Trondheim 2005. Han har også bachelor i ergoterapi fra HiST, mellomfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, praktisk pedagogisk utdanning fra NORD universitetet, samt spesialutdanning i inovasjon og entreprenørskap ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU.

Dr. Redzovic underviser og forsker innen følgende fagfelt:

 • Arbeidsmiljøforskning
  • Organisasjonskultur og organisasjonsnormer
  • Subjektiv velvære på jobben
  • Nærværs- og fraværsfaktorer
  • Helsefremmende arbeidsmiljø
 • Aktivitet og deltagelse
 • Psykisk helsearbeid
  • Brukers mestring
  • Tjenesteforskning
  • Arbeidsdeltagelse for personer med psykiske utfordringer
 • Innovasjon og entreprenørskap
  • Innovasjon i helse- og sosialsektoren
  • Innovasjon og entreprenørskap i helse og sosialutdanningene

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Redzovic, Skender Elez. (2011) Demokrati er ingen garanti. Adresseavisen.
 • Redzovic, Skender. (2010) Norske verdier - hva er det?. Adresseavisen.

Rapport/avhandling

 • Redzovic, Skender Elez. (2015) Med Brukers mestring i fokus. En veileder for ansatte ved botiltak psykisk helse i Trondheim Kommune. 2015.
 • Redzovic, Skender Elez. (2014) "This is how we do it around here". Exploring the influence of organizational norms on subjective well-being at work in individualistic and collectivistic cultures. 2014. ISBN 978-82-471-4962-1. Doktoravhandlinger ved NTNU (2014:26).
 • Redzovic, Skender Elez; Norenberg, Dorte Lybye; Vågstøl, Unni; Thraning, Sissel Lovise P.. (2014) UHRs karakterundersøkelse 2013 Rapport fra karakterpanel F. 2014.

Andre

 • Redzovic, Skender Elez. (2015) Innovasjon og entreprenørskap i bachelorutdanningen. Kvavlitet i høgere utdanning . Program for audiografutdanning, Høgskolen i Sør-Trøndelag; Trondheim. 2015-03-10 - 2015-03-10.
 • Redzovic, Skender Elez. (2015) Med brukers mestring i fokus. Fagig konferanse om brukers mestring i Trondheim kommune . Trondheim kommune; Trondheim. 2015-11-17 - 2015-11-17.
 • Redzovic, Skender Elez. (2015) Motivasjon - et aktivitetsperspektiv. Fagig konferanse om brukers mestring i Trondheim kommune . Trondheim kommune; Trondheim. 2015-11-17 - 2015-11-17.
 • Lysaght, Rosemary; Jakobsen, Klara; Lillefjell, Monica; Redzovic, Skender Elez; Krupa, Terry. (2014) Identifying factors promoting work participation of people with reduced functional capacity. World conference Occupational Therpy (WFOT) . WFOT; Yokohama, Japan. 2014-06-16 - 2014-06-20.
 • Redzovic, Skender Elez. (2014) Om motivasjon og arbeidsglede. Fagseminar i Trondheim kommune . Trondheim kommune; Trondheim. 2014-03-14 - 2014-03-14.
 • Redzovic, Skender Elez. (2014) Organizational norms and employees`participation at work in individualistic and collectivistic cultures. 16th International Congress of the World Federation of Occupational Therapists . World Federation of Occupational Therapists; Yokohama. 2014-06-18 - 2014-06-21.
 • Nakrem, Sigrid; Redzovic, Skender. (2012) Innovasjon og entreprenørskap i helse- og sosialfagutdanningene - erfaringer fra prosjekt ved HiST. Innovasjon i helse- og sosialfagutdanningene . Høgskolen i Sør-Trøndelag og NTNU; Trondheim. 2012-05-03 - 2012-05-03.
 • Redzovic, Skender. (2010) Psychosocial foundations of organizational norms?. 15th Congress of the World Federation of Occupational Therapists ; Santiago. 2010-05-04 - 2010-05-07.
 • Redzovic, Skender. (2007) Absence and presence factors in working environment at psychiatric institutions. Scandinavian Congress in occupational Therapy ; Stockholm. 2007-04-20 - 2007-04-22.
 • Redzovic, Skender. (2004) What is activity : a scientific approach. utenTitteltekst . University College of Cupria; Cuprija, Serbia and Montenegro. 2004-10-27 - 2004-10-27.