Bakgrunn og aktiviteter

Bestiller / attestant, oppfølging av seksjonens rekvirenter. Saksbehandling av inngående og utgående faktura, omposteringer og reklamasjoner. Bistår med utarbeidelse av interne rutiner, og møter med leverandører i forbindelse med våre bestillingsrutiner og reklamasjoner. Lederstøtte i forbindelse med anskaffelser og økonomisystem for leder og fagledere.