Sissel Vuttudal Robbins

Universitetslektor Institutt for språk og litteratur
73596483
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 3 * 3510

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker

  • Hillestad, Birte; Robbins, Sissel Wuttudal; Husby, Olaf Anders. (2014) Norwegian on the Web. Workbook. Akademika forlag. 2014. ISBN 9788232104086.
  • Øvregaard, Åsta; Robbins, Sissel Wuttudal; Hillestad, Birte; Husby, Olaf Anders. (2012) Norwegian on the Web - Now. Tapir Akademisk Forlag. 2012. ISBN 9788251928809.
  • Husby, Olaf Anders; Høyte, Tore; Nefzaoui, Sissel Jensen; Nordli, Ingrid C.; Robbins, Sissel Wuttudal; Øvregaard, Åsta. (2008) An introduction to Norwegian dialects. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 9788251923408.
  • Husby, Olaf; Høyte, Tore; Nefzaoui, Sissel Jensen; Nordli, Ingrid C.; Robbins, Sissel; Øvregaard, Åsta. (2008) An introduction to Norwegian Dialects. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 9788251923408.