Bakgrunn og aktiviteter

Sissel er utdannet ved Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo. Hun har jobbet som bibliotekar ved Deichmanske bibliotek, avd. Oslo fengsel. Jobber nå med Omsorgsbiblioteket.no hos Senter for omsorgsforskning, NTNU Gjøvik.