Bakgrunn og aktiviteter

Sissel er utdannet ved Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo. Hun har jobbet som bibliotekar ved Deichmanske bibliotek, avd. Oslo fengsel. Sissel jobber nå med kommunikasjon og formidling ved Senter for omsorgsforskning, NTNU i Gjøvik.