Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Fosshaug, Linn E; Dahl, Christen Peder; Risnes, Ivar; Olstad, OK; Berge, R.K.; Nymo, Siren; Gullestad, L; Aukrust, Pål; Vinge, L.E; Oie, Erik. (2012) Palmitoleate is increased in epicardial adopose tissue in heart failure and correlates with parameters of progressing failure. European Heart Journal. vol. 33.