Bakgrunn og aktiviteter

Prosjektleder for NTNU Bridge
NTNU Bridge er NTNU sin offisielle koblingsportal mellom NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.

Arbeidet innebærer kontakt og oppfølging av eksterne arbeidsgivere, studenter og fagmiljø. Gjennomføring av konferanser, workshops og kampanjer. Drift og utvikling av nettportal. Kommunikasjon, pressekontakt, sosiale medier. Ansvar for en gruppe studenter som jobber med Bridge.

NTNU Bridge er fra 2017 en del av NTNU Karriere.

Tidligere oppgaver på NTNU

  • Rådgiver ved Rektors stab for nyskaping. Oppgaver inkluderte arrangement web og kommunikasjon, støtte til studentaktiviteter, økonomisk-administrative oppgaver, mm.
  • Utviklet og gjennomførte arrangement Fremtidscamp fra 2013 - 2017
  • Arrangementsansvar for Innovator, Gründernes Oscarfest, 2013 - 2016
  • Samarbeid med Technoport, Start NTNU og andre innen studentinnovasjon
  • Koordinator for Venture Cup 2015
  • Pressekontakt for NTNUs Entreprenørskole 2014 - 2015
  • Arrangementsstøtte på Topplederkonferansen, politikerbesøk, WFURS mineralkonferanse, mm.

For øvrig arrangerer jeg Ladehammerfestivalen og har vært teknisk ansvarlig for Musikkfest Trondheim. Jeg har master i Språk og Kommunikasjon fra NTNU Dragvoll med fordypning i filosofi. Jeg har også tatt utdanning i arrangementsledelse på HiNT og forretningsutviklingsprogrammet Take-Off på NTNU.