Bakgrunn og aktiviteter

Ansatt hos Senter for omsorgsforskning, øst, hvor hun i hovedsak jobber med evalueringsprosjekter på oppdrag fra kommuner og Helsedirektoratet.

Master i Folkehelsevitenskap fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NBMU ved Ås).

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling