Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder:

- Lederstøtte for dekan Olav Bolland og administrasjonsdirektør Anne Rossvoll

- Nettverksleder for bestillere ved IV fakultetet

- Bestilling for IV fakultetsadministrasjon

- Fakturabehandling for IV fakultetsadministrasjon