Bakgrunn og aktiviteter

Jeg fullførte PhD i 2017, med avhandlinga "Mesolithic dwellings. An empirical approach to past trends and present interpretations in Norway". For tida jobber jeg med saksbehandling og ledelse av arkeologiske forvaltningsundersøkelser.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Bjerck, Hein Bjartmann; Breivik, Heidi Mjelva; Fretheim, Silje Elisabeth; Piana, Ernesto; Skar, Birgitte; Tivoli, Angélica M.; Zangrando, Atilio Francisco. (2016) Marine Ventures - Archaeological perspectives on Human-Sea relations. Equinox Publishing. 2016. ISBN 9781781791363.
 • Fretheim, Silje; Sæveraas, Torgeir Ekerholt. (2010) Orkdalshistoria Bind 1. Fra istid til 1600. 2010. ISBN 9788299838115.

Del av bok/rapport

 • Fretheim, Silje Elisabeth; Bjerck, Hein Bjartmann; Breivik, Heidi Mjelva; Zangrando, Atilio Francisco. (2017) Tent, hut or house? A discussion on Early Mesolithic dwellings in light of the site Mohalsen 2012-II, Vega, Northern Norway. The Early Economy and Settlement in Northern Europe. Pioneering, Resource Use, Coping With Change..
 • Fretheim, Silje Elisabeth; Piana, Ernesto; Bjerck, Hein Bjartmann; Zangrando, Atilio Francisco. (2016) Home by the Sea: Exploring Traditions of Dwelling Reoccupation and Settlement Stability among Marine Foragers in Norway and Tierra del Fuego. Marine Ventures - Archaeological perspectives on Human-Sea relations..
 • Zangrando, Atilio Francisco; Tivoli, Angélica M.; Bjerck, Hein Bjartmann; Breivik, Heidi Mjelva; Fretheim, Silje Elisabeth; Piana, Ernesto. (2016) Exploring Trajectories towards Social Complexity: Marine Foragers in the Archipelagos of Tierra del Fuego and Norway. Marine Ventures - Archaeological perspectives on Human-Sea relations..
 • Fretheim, Silje Elisabeth. (2009) Feasts in the forest: creating a common cultural identity in the interior of the Scandinavian Peninsula in the Late Mesolithic. Mesolithic Horizons. Papers presented at the Seventh International Conference on the Mesolithic in Europe, Belfast 2005.
 • Fretheim, Silje Elisabeth. (2005) Mesolittiske kokegroper?. De gåtefulle kokegroper.
 • Fretheim, Silje Elisabeth. (2003) Ethnic dualism in the Stone Age of Østerdalen? Possibilities in interpreting material from Gråfjell, Hedmark. Scandinavian archaeological practice - in theory. Proceedings from the 6th Nordic TAG, Oslo 2001.
 • Fretheim, Silje Elisabeth. (2003) Mat i grop – kokegroper i Gråfjell. På vandring i fortiden. Mennesker og landskap i Gråfjell gjennom 10.000 år.

Rapport/avhandling

 • Fretheim, Silje Elisabeth; Henriksen, Merete Moe; Ellingsen, Ellen J. Grav. (2019) NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2019:17. Arkeologisk undersøkelse av bosetningsspor på Øya. E6 Røskaft-Skjerdingstad, Melhus kommune, Trøndelag. 2019. ISBN 978-82-8322-202-9. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport (2019/17).
 • Fretheim, Silje Elisabeth; Bjerck, Hein Bjartmann. (2017) Mesolithic Dwellings. An empirical approach to past trends and present interpretations in Norway. 2017. ISBN 978-82-326-2633-5. Doktoravhandlinger ved NTNU (2017:282).
 • Bjerck, Hein Bjartmann; Breivik, Heidi Mjelva; Fretheim, Silje Elisabeth; Zangrando, Atilio Francisco J.; Ellingsen, Ellen J. Grav. (2016) NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2016/4. Excavation of Mohalsen 2012-II, Vega municipality, Nordland. 2016. ISBN 978-82-8322-075-9. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport (2016/4).
 • Risbøl, Ole; Risan, Thomas; Bjørnstad, Ragnar; Fretheim, Silje; Eketuft Rygh, Bjørn Håkon. (2002) Kulturminner og kulturmiljø i Gråfjell. Regionfelt Østlandet, Åmot kommune i Hedmark. Arkeologiske registreringer 2002, fase 4. 2002. ISBN 82-426-1349-4. NIKU publikasjoner (125).
 • Risbøl, Ole; Vaage, Jarle; Fretheim, Silje; Narmo, Lars Erik; Rønne, Ola; Myrvoll, Elin Rose; Nesholen, Birger. (2001) Kulturminner og kulturmiljø i Gråfjell, Regionfelt Østlandet, Åmot kommune i Hedmark. Arkeologiske registreringer 2000, fase 2. 2001. ISBN 82-426-1188-2. NIKU publikasjoner (102).

Andre

 • Fretheim, Silje Elisabeth. (2018) Steinalderens signalbygg? Om bruk og gjenbruk av grophus gjennom fangststeinalderen. Forskningsseminar . Universitetsmuseet i Bergen og UiB, AHKR.; Bergen. 2018-10-12 - 2018-10-12.
 • Fretheim, Silje. (2010) Dwellings and societal changes during the Late Mesolithic. The Eighth International Conference on the Mesolithic in Europe . Cantabrian International Institute for Prehistoric Research; Santander. 2010-09-13 - 2010-09-17.