Bakgrunn og aktiviteter

Mine arbeidsoppgaver:

* Rapportering til Statens Pensjonskasse

* Avstemming av balansekonti

* Fastlønn