Bakgrunn og aktiviteter

  • Mastergrad i Spesialpedagogikk.
  • Erfaring fra arbeid i PPT, Barneverntjeneste og Barne- og ungdomspsykiatri.
  • Ansatt ved RKBU i 50% som universitetslektor - Mentor i De utrolige årenes foreldreprogrammer. DUÅ består av programmer rettet mot foreldre, barn og ansatte i barnehage og skole.
  • Også ansatt i 50% stilling som universitetslektor i pedagogikk ved Nord Universitet, grunnskolelærerutdanning, avd Levanger.