Bakgrunn og aktiviteter

  • Mastergrad i Spesialpedagogikk.
  • Erfaring fra arbeid i PPT, Barneverntjeneste og Barne- og ungdomspsykiatri.
  • Ansatt ved RKBU i 50% som universitetslektor - Mentor i De utrolige årenes foreldreprogrammer. DUÅ består av programmer rettet mot foreldre, barn og ansatte i barnehage og skole.
  • Også ansatt som phd. candidate ved Nord universitet, Fakultet for lærerutdannin, kunst og kultur.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling