Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder

Jeg jobber som seksjonssjef ved Servicesenter for eiendom i Avdeling for campusservice. Denne stillingen har jeg hatt siden mars 2017.

Som leder for servicesenteret har jeg det overordnede ansvaret for:

  • Håndtering av henvendelser til eiendomsfunksjonen på NTNU
  • Saksbehandling av innmeldte behov i e-vaktmester
  • Intern- og eksternkommunikasjon vedr. eiendomsfunksjonens tjenester og leveranse, herunder forvaltning av eiendomsfunksjonens digitale kommunikasjonskanaler og kundeoppfølgingssystem
  • Dialog og oppfølging av kontaktpersoner ved NTNUs fakulteter og enheter

Kompetanse

Jeg har vært ansatt i Avdeling for campusservice siden september 2013, og er utdannet fra BI Trondheim og University of Sydney innen økonomi, markedsføring og ledelse. Jeg har også tatt Eiendomsforvalterstudiet på Høyskolen i Oslo, samt grunnfag i pedagogikk på NTNU.
Jeg har tidligere jobbet med markedsføring og eiendomsforvaltning i KLP Eiendom Oslo AS, og som seniorrådgiver i Avdeling for campusservice.