Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Gullvåg, Marianne; Gjeilo, Kari Hanne; Fålun, Nina Britt; Norekvål, Tone M.; Mo, Rune; Brostrøm, Anders. (2017) Sleepless nights and sleepy days - a qualitative study exploring the experiences of patients with chronic heart failure and newly verified sleep disordered breathing. European Journal of Cardiovascular Nursing. vol. 16.
  • Mo, Rune. (2014) Renal sympatisk denervering - Quo Vadis?. Hjerteforum. vol. 27 (3).
  • Aarønæs, Marit; Atar, Dan; Bonarjee, Vernon; Gundersen, Torstein; Løchen, Maja-Lisa; Mo, Rune; Myhre, Eivind S.P.; Omland, Torbjørn; Rønnevik, Per K.; Vegsundvåg, Johnny; Westheim, Arne. (2007) Behandling av kronisk hjertesvikt. Tidsskrift for Den norske legeforening. vol. 127 (2).
  • Aarønæs, Marit; Atar, Dan; Bonarjee, Vernon; Gundersen, Torstein; Løchen, Maja-Lisa; Mo, Rune; Myhre, Eivind SP; Omland, Torbjørn; Rønnevik, Per K.; Vegsundvåg, Johnny; Westheim, Arne. (2007) Kronisk hjertesvikt - etiologi og diagnostikk. Tidsskrift for Den norske legeforening. vol. 127 (2).

Rapport/avhandling

  • Øien, Torbjørn; Nylund, Anne; Eriksen, Kaja Sørgård; Espnes, Geir Arild; Fors, Egil Andreas; Forsmo, Siri; Hilt, Bjørn; Indredavik, Marit Sæbø; Krokstad, Steinar; Kulseng, Bård Eirik; Mo, Rune; Pape, Kristine; Pettersen, Betty; Sletvold, Olav; Ødegård, Rønnaug. (2016) Helsefremming og forebygging som tråd gjennom profesjonsstudiet i medisin. 2016.