Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Øien, Torbjørn; Nylund, Anne; Eriksen, Kaja Sørgård; Espnes, Geir Arild; Fors, Egil Andreas; Forsmo, Siri; Hilt, Bjørn; Indredavik, Marit Sæbø; Krokstad, Steinar; Kulseng, Bård Eirik; Mo, Rune; Pape, Kristine; Pettersen, Betty; Sletvold, Olav; Ødegård, Rønnaug. (2016) Helsefremming og forebygging som tråd gjennom profesjonsstudiet i medisin. 2016.