Bakgrunn og aktiviteter

50% stilling som kommunikasjonsrådgiver i Faggruppe for strategi- og arbeidsgiverfunksjon.

  • Kommunikasjon og formidling i HR- og HMS-avdelingen
  • HR-informasjon på nett

50% stilling i Fraværstjenesten, Faggruppe for rekruttering og HR-støtte.

  • Saksbehandling, rådgiving og kompetanseheving til ledere og HR-personell innenfor:
    • Sykefravær og fraværsrefusjoner fra NAV
    • Feriefritid og ferieregnskap

Prosjektleder for innføring av digitale sykmeldinger ved NTNU

Områdeansvarlig for brannvern, 4.etasje, Sverres gate 10, Kalvskinnet

Lokal prosjektleder for Samlokaliseringsprosjektet ved HR- og HMS-avdelingen