Samlokalisering etter fusjonen

Prosessen for arbeidet med samlokalisering som følge av fusjon med tidligere HiST ble vedtatt av rektor våren 2017.

Som følge av ny organisasjonsstruktur fra 01.01.2017 skal enheter samlokaliseres basert på integrasjon av faglige miljøer som følge av vedtak om fusjon, og endret fakultets- og instituttstruktur.


Hvem flytter når?

Styringsgruppa for samlokaliseringsprosjektet vedtok 16.5.18 å anbefale for Rektor å utsette deler av samlokaliseringen i inntil ett år. Grunnen er behovet for å koordinere samlokaliseringen med den langsiktige campusutviklingen og gi rom til bedre involvering av og kommunikasjon med ansatte og studenter.

Deler av flyttingen gjennomføres likevel som planlagt, og enkelte er allerede ferdig:

 • Flytting av de første teknologimiljøene* fra Kalvskinnet til Gløshaugen sluttføres i september 2018.
 • Samling av lærerutdanningen på Kalvskinnet er i rute, og vil fullføres i desember 2018.
 • Maskin og logistikk flyttes til Verkstedteknisk, Valgrinda og Varmeteknisk, og fullføres desember 2018.
 • Flyttingen av samfunnsøkonomi fra Dragvoll til Handelshøyskolen er i rute, og er planlagt ferdig februar 2019.
 • Nybygg på Valgrinda er under oppføring, og er planlagt ferdig sommeren 2019.

(*Deler av disse instituttene: elektroniske systemer, elkraftteknikk, teknisk kybernetikk, energi- og prosessteknikk, allmennfag inkl. forkurs + elektrolabber).

Flytteprosessene har i stor grad gått som planlagt, men noen utfordringer har oppstått underveis. Det er likevel utvist stor velvilje og forståelse fra medarbeidere som har blitt flyttet, og all undervisning har blitt gjennomført etter planen.

 

 

Generell fremdrift:

August 2018

 • Deler av Institutt for elektroniske systemer flytter fra Gunnerus gate 1 til Elektroblokkene på Gløshaugen.
 • Deler av Institutt for elkraftteknikk flytter fra Gunnerus gate 1 til Elektroblokkene på Gløshaugen.
 • Deler av Institutt for teknisk kybernetikk flytter fra Gunnerus gate 1 til Elektroblokkene på Gløshaugen.
 • Elektrolabber flyttes fra Kalvskinnet til Høgskoleringen 3 på Gløshaugen.
 • Institutt for allmennfag  flytter fra Gunnerus gate 1 til Høgskoleringen 3/Realfagbygget/Elektroblokkene på Gløshaugen.
 • Deler av Institutt for energi- og prosessteknikk (Fornybar energi) flytter fra Gunnerus gate 1 til Varmeteknisk på Gløshaugen.
 • Undervisningsrom og studentarbeidplasser for Institutt for datateknologi og informatikk flyttes fra Høgskoleringen 3 til A-blokka i Realfagbygget på Gløshaugen.

Undervisning som flyttes fra Kalvskinnet til Gløshaugen starter på Gløshaugen 15.8.2018.

Desember 2018

 • Institutt for lærerutdanning flytter fra Moholt til Kalvskinnet.
 • Institutt for maskinteknikk og produksjon flytter fra Sverresgate 10 til Verkstedteknisk på Gløshaugen.
 • Institutt for samfunnsøkonomi flytter fra Dragvoll til Handelshøyskolen.

August 2019


Utsettes i inntil 1 år

Desember 2019

 • Program for industriell økologi.
 • Deler av Institutt for datateknologi og informatikk.
 • Deler av Institutt for bygg- og miljøteknikk.

Sommer 2020

 • Deler av Institutt for materialteknologi.

Høst 2020

 • IT-avdelingen flytter fra midlertidige lokaler i Sluppenveien 12 til Kalvskinnet.
 • Avdeling for studieadministrasjon flytter fra Realfagbygget til Kalvskinnet.
 • Avdeling for dokumentasjonsforvaltning flytter fra Dragvoll til Kalvskinnet.
 • Økonomiavdelingen flytter fra Moholt til Kalvskinnet.
 • Det kan bli behov for intern flytting av HR- og HMS-avdelingen på Kalvskinnet.

Detaljert plan for lokalisering av Fellesadministrasjonen på Kalvskinnet avgjøres i løpet av høsten 2018.

Oppdatert Wed, 03 Oct 2018 09:56:07 +0200

Dokumentoversikt

Styringsgruppa

2018

Referat fra styringsgruppemøte 17.09.18 (pdf)

Referat fra styringsgruppemøte 16.5.18 (pdf)

Statusrapport til styringsgruppen 16.5.18 (pdf)

Rapport fra Laboratorieutvalget 16.5.18 (pdf)

Referat fra styringsgruppemøte 12.3.18 (pdf)

Referat fra styringsgruppemøte 5.2.18 (pdf)

2017

Referat styringsgruppemøte 18.12.17 med mandat for laboratorieutvalget

Referat fra styringsgruppemøte 20.11.17 (pdf)

Mulige kostnadskutt laboratorier Gløshaugen, styringsgruppemøte 20.11.17 (pptx)

Status medio november (pdf)

Referat fra styringsgruppen med forslag til vedtak og presentasjon 01.11.17 (pdf).
(Forslaget ble vedtatt av rektor 7.11.2017 med korrigering i pkt 4 til "2.–5. etg.").

Referat fra styringsgruppemøte 25.08.17 (pdf)

Notat til styringsgruppen pr. 25.08.17 (pdf)

Notat til styringsgruppen pr. 08.06.17 (pdf)

Samlokalisering - presentasjon av rapport 08.05.17 (pdf)

Rapport 03.05.17 (pdf)

Fakultetene

For flere fakultetsspesifikke dokumenter, se fakultetenes sider: IE | NV | IV | ØK

Arealbehov NV (pdf) | Rapport NV pr. 12.06.17 (pdf)

Arealbehov IE (pdf) | Rapport IE pr. 12.06.17 (pdf)

Arealbehov IV (pdf) | Rapport IV pr. 12.06.17 (pdf)

Arealbehov SU (pdf) | Rapport SU pr. 12.06.17 (pdf)

Styret

Styresak 06.12.17 (O-sak 29/17)

Styresak 14.06.17 (O-sak 16/17)

Medvirkning

Medbestemmelse og medvirkning i samlokaliseringsprosjektet (pdf)

Notat til SESAM og AMU 09.05.17 (pdf)

Notat til SESAM og AMU 11.10.17 (pdf)

Annet

Prosjektboka

Rapport fra HMS risikovurdering 05.04.17 (pdf)

Notat fra Eiendomavdelingen om undervisnings- og studentarealer (pdf)

Kommunikasjonsplan (pdf)