Bakgrunn og aktiviteter

Rudolf Mester har ledet Visual Sensorics and Information Processing Lab ved Goethe University, Frankfurt, siden 2004. Siden oktober 2018 har han vært hos NTNU på Institutt for Datateknologi og Informatikk (IDI) som professor og medlem av Norwegian Open AI Lab.

Tidligere har han ledet forskningsinitiativer og prosjekter for intelligent visual vehicle sensorics, for applikasjoner av AI i mobile systemer, visual surround sensing for autonom kjøring og maskinlæring for ‘trenbare kjøretøy’ og vehicle control. Foruten disse applikasjonsorienterte emnene, utfører han grunnleggende forskning innen performance analysis av AI-metoder, kvalitetssikring av maskinlæringsalgoritmer, og innen de fundamentale perception og planning algoritmene for kjøretøy som bygger på estimation theory, control theory og maskinlæring.


På NTNU fokuserer Rudolf Mester på performance, tillitskvantifisering og kvalitetssikring av AI/maskinlærings-metoder, på klassiske og ML-baserte perception methods for intelligente maskiner, og på autonome systemer på veien, under vann, og i luft.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Fanani, Nolang; Ochs, Matthias; Stürck, Alina; Mester, Rudolf. (2018) CNN-based multi-frame IMO detection from a monocular camera. IEEE conference proceedings. 2018. ISBN 978-1-5386-4452-2.
  • Ochs, Matthias; Bradler, Henry; Mester, Rudolf. (2018) Spatio-Temporal Depth Interpolation (STDI). IEEE conference proceedings. 2018. ISBN 978-1-5386-4452-2.

Del av bok/rapport

  • Kretz, Adrian; Mester, Rudolf. (2020) A Shared Representation for Object Tracking and Classification using Siamese Networks. 2020 IEEE Southwest Symposium on Image Analysis and Interpretation (SSIAI).
  • Hukkelås, Håkon; Lindseth, Frank; Mester, Rudolf. (2019) DeepPrivacy: A Generative Adversarial Network for Face Anonymization. Advances in Visual Computing.
  • Klose, Patrick; Mester, Rudolf. (2019) Simulated autonomous driving in a realistic driving environment using deep reinforcement learning and a deterministic finite state machine. APPIS'19: Proceedings of the 2nd International Conference on Applications of Intelligent Systems.