Bakgrunn og aktiviteter

Ansvarlig for merverdiavgift ved innførsel av varer til NTNU - konsernoppgave og innkjøp IVB