Bakgrunn og aktiviteter

Einar Rønquist har vært instituttleder for Institutt for matematiske fag siden august 2013. Han har vært professor ved samme institutt siden 1999. Han tilhører gruppe for differensiallikninger og numerisk analyse (DNA) og var gruppeleder for denne gruppen 2010–2011.

Se Einars engelske side mer detaljert informasjon.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner