Bakgrunn og aktiviteter

Post.doc med fokus på romteknologi, bruk av småsatellittar for jordobservasjon og for kommunikasjon. Stort sett maritime og arktisk fokus. Har vore med på oppstart og oppbygging av NTNU Small Satellite Lab. Har tidlegare starta og leda studentsatellittprosjektet ved NTNU.

NTNU heimeside