Bakgrunn og aktiviteter

 

 

STAB

  • administrativ lederstøtte
  • faglig leder for Lærlingeordningen
  • div prosjektdeltagelse (Sikker drift, Fusjon - vår og høst 2015, flytting av fak.adm - vår 2015 og 2016, høst 2018/vår 2019, vitnemålsproduksjon 2019)
  • pliktavlevering til Nasjonalbiblioteket (div trykksaker)

 

STUDIESEKSJONEN

  • arkivering og utsending av vitnemål for SU-fakultetet
  • attesterte kopier av vitnemål/karakterutskrift til både nåværende og tidligere studenter
  • pliktavlevering til Nasjonalbiblioteket (pensumlister SU)