Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Albrechtsen, Eirik; Jørgensen, Rikke Bramming; Kongsvik, Trond; Svendsen, Kristin V Hirsch. (2018) Accident and disease prevention in working life: Common grounds and areas for mutual learning. Safety and Reliability – Safe Societies in a Changing World. Proceedings of ESREL 2018, June 17-21, 2018, Trondheim, Norway.
  • Jørgensen, Rikke Bramming. (2009) Byggematerialer. Hus og helse.
  • Jørgensen, Rikke Bramming; Hanssen, Sten Olaf; Bakke, Jan Vilhelm; Jensen, Elllen K.. (2009) Indoor Air Quality. General and Applied Toxicology, 3rd Edition.