Bakgrunn og aktiviteter

 

Fagområde/ansvarsområde:

 • Lederstøtte
 • TP, timeplan- og romsystem
 • HMS saksbehandler ved HHS
 • Innkjøp/bestilling, fagkoordinator for ØK.fak.
 • Eksternfinansierte kurs- og oppdragsvirksomhet 

Arbeidsoppgaver:

 • Sekretær for instituttleder, instituttstyret og ledermøtet, råd og utvalg ved HHS
 • Koordinering og studieadminsitrativt arbeid med eksternfinansierte kurs- og oppdragsvirksomhet (deltidsstudier -kveldskurs)
 • Timeplanlegging og romreservasjon
 • Oppfølging timelærere og II'ere, avtaler og IT tilganger
 • Innkjøp/bestilling fakturering
 • HMS-koordinator, skademelding, oppføgling vernerunder, rapportering, tiltaksplaner og samhandlingsplaner med bedriftshelsetjenesten