Ragnvald Mathiesen

Professor Institutt for fysikk
73593362
Høgskoleringen 5, Realfagbygget * D4-157

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner