Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn

Jeg har jobbet som rådgiver i kommunikasjonsbyrå i fire år. Først i Bergen (Alf Gundersen), så i Trondheim (Headspin). Her har jeg jobbet med både små og store kunder – alt fra Aker BP og Danske Bank, til UKM og Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter. Før byråtiden, var jeg også lektor i markedsføring og ledelse.

 

Kompetanse

Strategisk kommunikasjonsrådgivning er det jeg jobber mest med. Jeg er opptatt av at all kommunikasjon må forankres i den overordnede strategien for virksomheten – være seg intern- eller eksternkommunikasjon. Jeg er spesielt glad i å jobbe med omdømmebygging, krisehåndtering, PR og politisk kommunikasjon. I tillegg har jeg kompetanse i webdesign, brukerreiser, UX, LEAN, og prosjektledelse.

 

Utdanning

MSc Corporate Communications & Reputation Management, Manchester Business School, UK

MSc Rhetoric & Political Communications, University of Oslo

BSc Marketing Communications, BI Norwegian Business School