Ragnhild Angell Gimse Storrø

Senior kommunikasjonsrådgiver, IE fakultetsadministrasjon

ragnhild.g.storro@ntnu.no
41698330 Elektro A, A-294, Gløshaugen