Bakgrunn og aktiviteter

Utdanning

  • MSc Corporate Communications & Reputation Management, University of Manchester, Alliance Manchester Business School, UK
  • MSc Retorikk & politisk kommunikasjon, Universitetet i Oslo
  • BSc Internasjonal markedsføring og markedskommunikasjon, Handelshøyskolen BI Oslo

 

Bakgrunn

Jeg har jobbet som rådgiver i kommunikasjonsbyrå i fire år. Først i Bergen (Alf Gundersen), så i Trondheim (Headspin). Før byråtiden, var jeg lektor i markedsføring og ledelse. Ved NTNU har jeg vært kommunikasjonsrådgiver for digitaliseringsprogrammet, og er nå i tilsvarende stilling ved IE-fakultetet. Her er jeg også kommunikasjonsrådgiver for jenteprosjektet Ada. 

 

Kompetanse

Strategisk kommunikasjonsrådgivning er det jeg jobber mest med. Jeg er opptatt av at all kommunikasjon må forankres i den overordnede strategien for virksomheten – være seg intern- eller eksternkommunikasjon. Jeg er spesielt glad i å jobbe med omdømmebygging, krisehåndtering, PR og politisk kommunikasjon. I tillegg har jeg kompetanse i webdesign, brukerreiser, UX, LEAN, og prosjektledelse.