Bakgrunn og aktiviteter

Hei

Jeg er områdeleder for Logistikk, Park og Ressurs.

Team Logistikk har ansvar for all interntransport, avfallshåndtering, internpost, boktransport, vedlikehold av interntransportbilene.

Team Park har ansvar for alle selveide uteområder ved NTNU, både sommer og vinter.

Team Ressurs har en støttefunksjon overfor de andre driftsområdene, innenfor renhold og drift av bygg. Teamet tar også på seg andre oppdrag, f.eks. flytte- og byggvask. I tillegg har teamet drift og renhold av utleieleiligheter og hybler. Kvalitesmålinger utføres av dette teamet.

Det er ansatt 35 personer ved Logistikk, Park og Ressurs.

Jag ble ansatt som driftsleder ved NTNU i 2011. Før dette tidspunktet, jobbet jeg 29 år i Posten Norge AS.