course-details-portlet

TDT4136 - Introduksjon til kunstig intelligens

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet starter med å beskrive metoder for problemløsning ved hjelp av heuristisk søk i tilstandsrom. Deretter beskrives forskjellige kunnskapspresentasjonsspråk og slutningsmekanismer for maskinell problemløsning. Representasjon i form av predikatlogikk, regler, rammer og semantiske nett behandles, og knyttes til hovedformene for resonnering - særlig regelbasert resonnering. Emnet behandler videre arkitekturer som integrerer forskjellige resonneringsmetoder, agentbaserte arkitekturer, samt arkitekturer for interaktiv problemløsning i et menneske-maskin samspill. Det gis anvendelseseksempler underveis for å belyse metodene.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten skal ha kunnskap om:

 • historisk perspektiv av AI og dens fundament
 • hovedprinsipper innen AI for problemløsning, inferens og kunnskapsrepresentasjon
 • representasjon og resonnering ved propositional og predicate logikk
 • uinformerte og heuristiske søkemetoder
 • adversarialsøk
 • begrensning tilfredshet ("constraint satisfaction") problemer og løsningsmetoder
 • representasjon av planlegging problemer og løsningsmetoder
 • multiagent miljø og spillteoriprinsipper og noen problemløsning metoder
 • etikkrelaterte problemer i AI

Ferdigheter:

 • ta beslutning om hvilke type intelligens og tilsvarende agent trengs i et bestemt agentmiljø
 • design kunnskapsbaserte systemer gjennom bruk av passende representasjon, inferens og problemløsningsmetoder
 • kunne identifisere type etiske problemer for et gitt problem.

Generell kompetanse:

 • Kjenne fagfeltet AIs grunnlag hentet fra logikk og kognitive vitenskaper

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, selvstudium, øvinger og et prosjekt. Et antall obligatoriske øvinger må bli godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Skriftlig eksamen blir bare på engelsk da undervisning, slides og boka, og øvrige material er på engelsk alle sammen. Studentene kan svare på norsk.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IT2702 3.7 HØST 2007
IT272 3.7 HØST 2007
MNFIT272 3.7 HØST 2007
TDT4135 3.7 HØST 2007
SIF8015 3.7 HØST 2007
TDT4170 3.7 HØST 2007
SIF8031 3.7 HØST 2007
IMT3103 7.5 HØST 2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Ålesund , Trondheim

Fagområde(r)
 • Datateknikk
 • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU