Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Schütz, Peter; Semini, Marco. (2010) State of the art (SOTA) Using Operations Research for providing decision support in production networks. 2010. ISBN 9788214048964. SINTEF Rapport.
  • Schütz, Peter; Tomasgard, Asgeir. (2009) Managing Uncertainty and Flexibility in Supply Chain Optimization. 2009. ISBN 9788247115565. Doktoravhandlinger ved NTNU (89).