Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Baggerud, Bjørn; Nesse, Per Jonny; Hestflått, Anne; Pettersen, Ida Nilstad; Parr, Jan Walter Rundquist; Nesbakken, Ragnhild. (2007) Produktdesign 8 Designstrategier. Undervisningsmateriell. Høst 2007. 2007. ISBN 82-91917-22-1.

Del av bok/rapport

  • Nesse, Per Jonny; Hallingby, Hanne Kristine; Erdal, Olai Bendik; Evjemo, Bente. (2020) Business Ecosystem and Internet of Things (IoT): Learnings from an Experimental Ecosystem Approach in Norway. Economics and Finance Readings : Selected Papers from Asia-Pacific Conference on Economics & Finance, 2019.
  • Nesse, Per Jonny; Risnes, Oddvar; Hallingby, Hanne Kristine. (2018) Management of Mobile Financial Services - Review and Way Forward. Finance & Economics Readings : Selected Papers from Asia-Pacific Conference on Economics & Finance, 2017.
  • Gaivoronski, Alexei A.; Nesse, Per Jonny; Erdal, Olai-Bendik; Johansen, Finn-Tore. (2016) Internet Service Provision and Content Services: Peering and Service Differentiation. Advances in Service-Oriented and Cloud Computing — Workshops of ESOCC 2015, Taormina, Italy, September 15-17, 2015.
  • Nesse, Per Jonny; Gaivoronski, Alexei A.; Lønsethagen, Håkon. (2016) Ecosystem, QoE and pricing of end to end differentiated services. Proceedings of 2015 6th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA 2015).
  • Gaivoronski, Alexei A.; Nesse, Per Jonny; Erdal, Olai-Bendik; Johansen, Finn-Tore. (2015) On economics of Internet service provision and content services: peering and service differentiation. 2015 Conference of Telecommunication, Media and Internet Techno-Economics proceedings.
  • Gaivoronski, Alexei A.; Strasunskas, Darijus; Nesse, Per; Svaet, Stein. (2013) Beyond Best Effort: Choosing Connectivity Portfolio for Cloud Brokering Platform by Risk/Profit Tradeoff. Proceedings of the 2013 25th International Teletraffic Congress (ITC).