Per Jonny Nesse

Førsteamanuensis Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
73593445
Alfred Getz vei 1, Sentralbygg II * 554

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Baggerud, Bjørn; Nesse, Per Jonny; Hestflått, Anne; Pettersen, Ida Nilstad; Parr, Jan Walter Rundquist; Nesbakken, Ragnhild. (2007) Produktdesign 8 Designstrategier. Undervisningsmateriell. Høst 2007. 2007. ISBN 82-91917-22-1.

Del av bok/rapport

 • Gaivoronski, Alexei A.; Nesse, Per Jonny; Erdal, Olai-Bendik; Johansen, Finn-Tore. (2016) Internet Service Provision and Content Services: Peering and Service Differentiation. Advances in Service-Oriented and Cloud Computing — Workshops of ESOCC 2015, Taormina, Italy, September 15-17, 2015.
 • Nesse, Per Jonny; Gaivoronski, Alexei A.; Lønsethagen, Håkon. (2016) Ecosystem, QoE and pricing of end to end differentiated services. Proceedings of 2015 6th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA 2015).
 • Gaivoronski, Alexei A.; Nesse, Per Jonny; Erdal, Olai-Bendik; Johansen, Finn-Tore. (2015) On economics of Internet service provision and content services: peering and service differentiation. 2015 Conference of Telecommunication, Media and Internet Techno-Economics proceedings.
 • Gaivoronski, Alexei A.; Strasunskas, Darijus; Nesse, Per; Svaet, Stein. (2013) Beyond Best Effort: Choosing Connectivity Portfolio for Cloud Brokering Platform by Risk/Profit Tradeoff. Proceedings of the 2013 25th International Teletraffic Congress (ITC).
 • Nesse, Per Jonny; Svaet, Stein; Su, Xiaomeng; Strasunskas, Darijus; Gaivoronski, Alexei A.. (2012) Telecom industry in the cloud value chain – Methods for assessing business opportunities. Proceedings of The 10th International Conference on Advances in Mobile Computing and Multimedia (MOMM 2012).
 • Solsvik, Fredrik; Undheim, Astrid; Nesse, Per Jonny; Dao, Michel. (2012) Utilizing Storage Clouds for Telecommunications Service Provisioning. eChallenges e-2012 : Conference Proceedings.
 • Nesse, Per Jonny; Undheim, Astrid; Solsvik, Fredrik; Dao, Michel; Salant, Eliot; Lopez, Jose Manuel; Elicegui, Javier Martinez. (2011) Exploiting Cloud Computing – A Proposed Methodology for Generating New Business. 15th International Conference on Intelligence in Next Generation Networks (ICIN): Berlin 4-7 Oct, 2011.
 • Nesse, Per Jonny. (2006) Innovasjon og kommersialisering i midtnorske industrimiljøer. Kommersialisering av forskning og utvikling (FoU) - En undersøkelse av vilkårene for kommersialisering av FoU med spesielt fokus på Midt-Norge regionen.
 • Solsvik, Fredrik; Undheim, Astrid; Nesse, Per Jonny; Dao, Michel. (2004) Utilizing Storage Clouds for Telecommunications Service Provisioning. eAdoption and the Knowledge Economy : Issues, Applications, Case Studies.

Rapport/avhandling

 • Eskedal, Thor Gunnar; Gaarder, Klaus; Houmb, Siv Hilde; Køien, Geir M.; Nesse, Per Jonny; Rossebø, Judith; Viken, Brynjar Åge. (2009) Some strategic considerations for SIM development in M2M business. 2009.
 • Nesse, Per Jonny; Viken, Brynjar Åge. (2005) Business Models and Service Level Agreements in Open Value Chains, P1447 BISSLA. 2005.