Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker

  • Ramberg, Per Johan; Hoel, Torlaug Løkensgard; Langseth, Inger Dagrun; Hestnes, Dagmar Hæge; Hestbek, Per Christian. (2007) Språkfag 1. Idehefte for lærere. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 978-82-519-2243-2.

Del av bok/rapport

  • Hestbek, Per Christian. (2007) Metatekster som verktøy i utvikling av gode skrivere. Språkfag 1. Idehefte for lærere.
  • Hestbek, Per Christian. (2006) Er det mulig å bedre tekstkvalitet på enkeltelevers tekster ved å endre skriverammer?. Innovation og aflæring.

Rapport/avhandling

  • Hestbek, Per Christian. (2008) Skrive for læreren eller for livet?. 2008.