Bakgrunn og aktiviteter

Ansvarsområder / Fagfelt

Rådgivning for prosjekter innen EUs rammeprogram for forskning:

 • 7.rammeprogram for forskning (FP7)
 • Horisont 2020 (H2020)
 • EU randsoneaktiviteter

Arbeidsoppgaver / Arbeidsområde

 • Rådgivning i økonomiske spørsmål og prosjektstyringsforhold for EU-søknader til H2020 og EU randsoneaktiviteter
 • Rådgivning i økonomiske spørsmål og prosjektstyring for EU-prosjekter (finansiert av H2020 og EU randsoneaktiviteter) i gjennomføringsfasen
 • Rådgivning overfor enheter og ledelse på ulike nivå i økonomiske spørsmål knyttet til deltakelse i H2020 og andre EU-programmer

Kompetanse

 • Økonomi, finans og regnskapsanalyse
 • Prosjektledelse og prosjektstyring
 • Markedsføring og markedsanalyse
 • Miljø- og ressursspørsmål
 • Global utvikling

Utdanning

 • Siviløkonom, Norges Handelshøyskole (NHH), Bergen
 • Bachelor of Arts (B.A.), Environmental and Resource Studies & Comparative Development Studies, Trent University, Ontario, Canada