Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Helgesen, Øyvind; Glavee-Geo, Richard; Mustafa, Ghulam; Nesset, Erik; Rice, Paula Maria. (2019) Modeller : Fjordantologien 2019. Universitetsforlaget. 2019. ISBN 978-82-15-03439-3.

Del av bok/rapport

  • Helgesen, Øyvind; Glavee-Geo, Richard; Mustafa, Ghulam; Nesset, Erik; Rice, Paula Maria. (2019) Modeller. Modeller : Fjordantologien 2019.