Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Rossi, Marco; Viganò, Giacomo; Moneta, Diana; Vespucci, Maria teresa; Pisciella, Paolo. (2017) Fast estimation of equivalent capability for active distribution networks. 24th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution : CIRED 2017 - Proceedings.

Rapport/avhandling

  • Pisciella, Paolo. (2012) Methods for Evaluation of Business Models for Provision of Advanced Mobile Services under Uncertainty. 2012. ISBN 978-82-471-3965-3. Doktoravhandlinger ved NTNU (2012:322).