Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt og arbeidsområde

  • Lab for mekanisk testing: Strekkprøving, utmattning, bøyeprøving, kompresjon
  • Formingslab: Nanostrukturering, formbarhetsprøving, ekstrudering, kompaktering
  • Valsing og torsjonsprøving
  • Drift av leiestedet FysMet
  • Administrering av kontor, adgangskort og adgangsinnvilgelse.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Holmedal, Bjørn; Skaret, Pål Christian; Nes, Erik Aasmund. (2008) Abrupt strain-rate changes in high-purity binary Al-Mn alloys. Proceedings of the 11th International Conference on Aluminium Alloys.

Rapport/avhandling

  • Venås, Karl; Skaret, Pål Chr.; Hemmer, Hallstein. (2003) Kornforfining av aluminium i plasmareaktor. 2003. ISBN 8278770808.